POLLINEX Rye sus inj (striek.inj., 2000 SU) 3x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 104,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 15,72 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 89,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 15,72 € (0,0 %) 89,10 € (0,0 %)
04/24 15,72 € (0,0 %) 89,10 € (0,0 %)
03/24 15,72 € (0,0 %) 89,10 € (0,0 %)
02/24 15,72 € 89,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

POLLINEX Rye
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0160/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28202
Názov produktu podľa ŠÚKL
POLLINEX Rye sus inj 3x0,5 ml (striek.inj.3-2 000 SU)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

Vakcína na alergiu obsahujúca zmes upravených extraktov z peľov 13 bežných druhov tráv.
Používa na liečbu sezónnej alergickej sennej nádchy (spôsobenej peľmi tráv) u pacientov, ktorí dobre nereagovali na lieky proti alergii. Kontakt s veľkým množstvom peľu spôsobuje pri sennej nádche kýchanie, upchatie nosa, výtok z nosa a pálenie/slzenie očí. Upravené extrakty z peľov tráv sa uvoľňujú postupne, čím dochádza k zmierneniu možných vedľajších účinkov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Udržiavacia hyposenzibilizačná liečba:

Sada obsahuje 3 injekcie s koncentráciou 2000 štandardizovaných jednotiek v každej dávke. (Pokiaľ pacient zle znáša maximálnu dávku, je možné podávať nižšiu dávku). Maximálna dávka 0,5 ml sa nesmie prekročiť. Prvá injekcia udržiavacej dávky sa má podať 14 dní po ukončení základnej liečby, nasledujúce dávky sa podávajú v intervale 14 až 28 dní po predchádzajúcej dávke. Celá liečba musí byť ukončená pred nástupom peľovej sezóny. V prípade, že nie je možné dodržať časový odstup 14 dní medzi jednotlivými injekciami z dôvodu pokročilého ročného obdobia, môže byť tento interval skrátený na 7 dní.

Na dosiahnutie trvalého klinického účinku sa odporúča liečbu opakovať 3 po sebe nasledujúce roky.

Spôsob použitia

Dávku lieku určenú na podanie je potrebné vybrať z chladničky 2 až 3 hodiny pred podaním. Pred podaním sa obsah injekčnej striekačky krátko pretrepe.
Liek sa podáva pod stabilným tlakom formou subkutánnej injekcie do strednej tretiny laterálno‑posteriórnej časti nadlaktia. Miesta podania injekcie na ramenách sa musia meniť, napr. 1. a 3. injekcia sa musí podať do pravého ramena a 2. injekcia do ľavého ramena.

Upozornenie

Injekciu smie podávať iba lekár.
Injekcie sa nesmú podávať v priebehu peľovej sezóny.
Liek sa nesmie podávať v tehotenstve ani počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí mladších ako 6 rokov.
Injekcia nesmie byť opakovane podaná na rovnaké miesto. Miesto vpichu sa nesmie trieť.
Po podaní každej injekcie musia pacienti zostať pod dohľadom lekára aspoň 30 minút kvôli riziku ťažkej systémovej reakcie.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď vyhľadajte pohotovostné lekárske ošetrenie, ak si po podaní lieku Pollinex Rye všimnete závažnú alergickú reakciu nazývanú anafylaktický šok. Príznaky sú:
- celkové svrbenie a pocit horú ... viac >

Účinné látky

pele tráv

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36