Plovtt 75 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x84 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0122/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7531C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Plovtt 75 mg tbl flm 84x75 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Používa sa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus) formujúcich sa v skôrnatených cievach, t.j. procesu známemu ako aterotrombóza, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako sú náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť).

Liek sa používa ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu závažných príhod pri:

  • skôrnatení ciev (tiež známe ako ateroskleróza)
  • po prekonaní infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody
  • ochorení periférnych artérií
  • po výskyte silnej bolesti v hrudníku známej ako „nestabilná angína pektoris“, alebo po prekonaní infarktu myokardu (srdcový záchvat)
  • atriálnej fibrilácii, v prípade, ak sa nemôžu užívať perorálne antikoagulanciá.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom
- Bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non‑Q infarkt myokardu): liečba sa musí začať jednou nasycovacou dávkou 300 mg, potom sa pokračuje dávkou 1 tableta 1x denne (v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) od 75 mg do 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávka ASA nebola vyššia ako 100 mg.
- Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu: liek sa musí podávať ako 1 tableta 1x denne, pričom liečba sa začína nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U pacientov starších ako 75 rokov sa musí liečba klopidogrelom začať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa musí začať čo najskôr po vzniku príznakov a musí pokračovať najmenej 4 týždne.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
Liek sa má podávať v dávke 1 tableta 1x denne. Kyselina acetylsalicylová (75-100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek je potrebné užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Počas tehotenstva je vhodnejšie liek v rámci preventívnych opatrení neužívať.
Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nesmie podávať.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene. Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené.
Pacientom s poškodením funkcie obličiek sa musí liek podávať opatrne.
Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok, podávanie lieku sa musí 7 dní pred zákrokom prerušiť.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
Liek obsahuje laktózu a ricínový olej.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36