Kategorizačné údaje
Maximálna cena 48,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 41,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/21 7,31 € (0,0 %) 41,43 € (0,0 %)
01/21 7,31 € (0,0 %) 41,43 € (0,0 %)
12/20 7,31 € (0,0 %) 41,43 € (0,0 %)
11/20 7,31 € 41,43 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0186/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44191
Názov produktu podľa ŠÚKL
PHOSTAL sus inj 1x5 ml
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Alergie typu I podľa klasifikácie Gella a Coombsa, ktoré sa manifestujú najmä rinitídou, konjunktivitídou, astmou so sezónnym alebo celoročným priebehom. Keď sú jasne identifikované etiologické faktory, je účelom špecifickej imunoterapie (SIT) zabrániť klinickým následkom stretnutia senzibilizovaného orgánu s alergénom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Špecifickú imunoterapiu treba zahájiť čo najskôr po určení diagnózy. Liečba je oveľa účinnejšia, keď sa začne včas. Liečba má dve časti: začiatočná liečba (dávky sa zvyšujú) a udržiavacia liečba (dávka je konštatná). Maximálna tolerovaná dávka sa podáva počas prvých 3 - 6 mesiacov každých 15 dní, potom raz mesačne. Interval medzi 2 injekciami nemá presiahnuť 6 týždňov. Ak uplynie viac ako 6 týždňov, dávka sa musí prispôsobiť. Počas peľovej sezóny alebo po otvorení novej fľaštičky s udržiavacou dávkou, dávka Phostalu by sa mala zredukovať na polovičku. Všeobecne by sa v liečbe malo pokračovať 3 až 5 rokov. V prípade sezónnych alergií sa môže špecifická imunoterapia podávať počas viacerých sezón.

Účinné látky

čistený alergénový extrakt

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 18