PHARMATEX 18,9 mg vaginálne čapíky sup vag (blis.PVC/LDPE) 18,9 mg 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0037/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12455
Názov produktu podľa ŠÚKL
PHARMATEX 18,9 mg vaginálne čapíky sup vag 10x18,9 mg (blis.PVC/LDPE)
Aplikačná forma
SUP VAG - Čapíky vaginálne
Cena: od 9,62 €

Popis a určenie

Prípravok je lokálna antikoncepcia so spermicídnym účinkom a antiseptickým účinkom. Prípravok sa odporúča pre pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

  • ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia,
  • nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť,
  • antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou,
  • antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku,
  • počas užívania perorálnej antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy),
  • môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

Táto metóda antikoncepcie nechráni pred sexuálne prenosnými infekciami (STI) ani pred vírusom HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Správne používaný kondóm (mužský alebo ženský) počas sexuálneho styku je jedinou antikoncepčnou metódou, ktorá chráni aj pred STI a HIV/AIDS.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 vaginálny čapík sa zavádza asi 5 minút pred pohlavným stykom. Ochrana je okamžitá a trvá minimálne 4 hodiny, ale v prípade opakovaného styku treba zaviesť ďalší vaginálny čapík.

Spôsob použitia

Vaginálny čapík sa pred pohlavným stykom zavedie za pomoci ukazováka hlboko do vagíny. Proces zavádzania je jednoduchší a úspešnejší, ak žena zaujme polohu ležmo. Treba počkať, kým sa kapsula úplne rozpustí. Pred stykom a bezprostredne po styku možno vykonať iba vonkajšiu očistu čistou vodou. 

Treba sa vyhnúť umývaniu alebo výplachom vagíny mydlom 2 hodiny pred a 2 hodiny po styku, lebo voda s mydlom i v stopových množstvách ničí liečivo. Obaja partneri môžu vykonať iba vonkajšiu hygienu čistou vodou.

Upozornenie

Prípravok sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.
Prípravok sa nesmie používať v kombinácii s inými vaginálne podávanými liekmi a mydlom. Je potrebné vyhnúť sa kúpaniu, plávaniu v mori, v bazéne alebo inde, pretože môže dôjsť k zníženiu antikoncepčného účinku;
V prípade poranenia genitálií sa musí používanie prípravku prerušiť.
Použitie prípravku v kombinácii s kondómom je kompatibilné.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky neznámej frekvencie (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
Svrbenie genitálií, pálenie alebo miestne podráždenie v oblasti genitálií u jedného alebo oboch partnerov, Alerg ... viac >

Účinné látky

benzalkóniumchlorid

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36