PHARMADOCT DIAGNOSTIC TEPLOMER DIGITÁLNY MT-423 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

PHARMADOCT DIAGNOSTIC TEPLOMER DIGITÁLNY MT-423
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,20 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Citlivý a rýchly digitálny teplomer s pružnou špičkou na presné merania telesnej teploty za 60 sekúnd. Digitálny teplomer poskytuje meranie telesnej teploty osôb orálne, rektálne alebo pod pažou. Prístroj je opätovne použiteľný na klinické alebo domáce použitie u  ľudí všetkých vekových skupín.

Jednoduché použitie:

 • Signalizácia pripravenosti na meranie.
 • Zvuková signalizácia ukončenia merania.
 • Indikácia hodnôt na farebnej stupnici.
 • Veľký LCD displej.
 • Vode odolný.
 • Ochranné puzdro.
 • Prevádzka na batérie.
 • Rozsah merania: 32 – 42,9 °C

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Teplomer zapnete stlačením multifunkčného tlačidla ON/OFF; krátke pípnutie a následné červené a zelené podsvietenie signalizuje, že je «teplomer zapnutý». Prebehne test displeja. Zobrazia sa všetky segmenty. Teplomer je pripravený na použitie.

 • Zvoľte si obľúbenú metódu merania. Režim meranie telesnej teploty.
 • Medzi jednotlivými meraniami by ste mali dodržať časový odstup 1 minútu.
 • Ak tlačidlo nestlačíte, teplomer sa automaticky vypne približne po 5 minútach..

Upozornenie: Tento prístroj nie je hračka! Uchovávajte ho mimo dosahu detí a počas používania nenechávajte deti osamote. • Spoľahlivosť prevádzky prístroja sa môže zhoršiť, ak dôjde k jednej alebo viacerým z nasledujúcich situácií:  Prevádzka a skladovanie mimo výrobcom stanoveného rozsahu teplôt a vlhkosti.  Mechanický náraz (napríklad pád prístroja).  Teplota pacienta je nižšia ako teplota okolia. • Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikácie môžu mať vplyv na zariadenie. Prístroj vyžaduje osobitné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej kompatibilita podľa informácií uvedených v sprievodných dokumentoch.