Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 141,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 141,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 141,27 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 141,27 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 141,27 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 141,27 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0009/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04859
Názov produktu podľa ŠÚKL
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú, kotrá patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Kyselina ibandrónová účinkuje tak, že znižuje množstvo vápnika, ktoré sa stráca z kostí. Toto pomáha pri zastavovaní oslabovania kostí.

Používa sa u dospelých s rakovinou prsníka, ktorá sa rozšírila do kostí (nazývané kostné „metastázy“). Pomáha predchádzať vzniku zlomenín (fraktúr) kostí. Tiež pomáha predchádzať vzniku ďalších problémov s kosťami, ktoré môžu vyžadovať chirurgický zákrok alebo rádioterapiu (liečba ožarovaním).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo v sede).
Pri aplikácii prípravku je vhodné sedieť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pri stredne závažnej poruche (CLcr ≥30 a <50 ml/min) sa odporúča úprava dávkovania na 1 tabletu každý druhý deň.
Pri závažnej poruche (CLcr <30 ml/min) sa odporúča 1 tableta 1x týždenne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím tablety sa má vyhnúť liekom a doplnkom výživy (vrátane vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút (voda sa môže piť kedykoľvek).
Tablety sa musia prehltnúť celé, nesmú sa žuvať, cmúľať alebo drviť a majú sa zapiť plným pohárom vody (180-240 ml), pričom má pacient stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.
Po užití lieku pacient nemá 60 minút ležať.

Upozornenie

Liečbu liekom majú zahájiť lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou nádorov.
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť kyseliny ibandrónovej sa u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neskúmala. 
Liek sa nesmie použiť ak pacient nie je schopný stáť alebo sedieť vzpriamene aspoň 60 minút.
Pred začiatkom liečby kyselinou ibandrónovou sa má účinne liečiť hypokalciémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok. 
Pacienti majú užívať vápnika a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je príjem týchto látok zo stravy nedostatočný.
Pacienti musia hlásiť akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.
Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie s primeranými preventívnymi stomatologickými zásahmi.
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník, horčík, železo) vrátane mlieka a potravy pravdepodobne narúšajú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto po perorálnom užití lieku musí byť prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane potravy najmenej 30 minút.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Časté (môžu postih ... viac >

Účinné látky

kyselina ibandrónová

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36