Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,77 € -0,18 € (-3,6 %)
Úhrada poisťovne 12,42 € +0,18 € (+1,5 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/20 4,77 € (0,0 %) 12,42 € (0,0 %)
10/20 4,77 € (-3,6 %) 12,42 € (+1,5 %)
09/20 4,95 € (0,0 %) 12,24 € (0,0 %)
08/20 4,95 € 12,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0147/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4416C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety tbl 90x8 mg/10 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo na liečbu stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je prívod krvi do srdca znížený alebo blokovaný).
Liek je kombinácia dvoch liečiv, perindoprilu a amlodipínu. Perindopril je inhibítor ACE (enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Amlodipín je antagonista vápnika (ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných dihydropyridíny). Spolu pôsobia tak, že rozširujú a uvoľňujú cievy, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu krvného tlaku. Krv môže v tele ľahšie prúdiť a srdce sa nemusí tak namáhať.
Pacienti, ktorí už užívajú perindopril a amlodipín, každý ako samostatnú tabletu, môžu užívať namiesto toho jednu tabletu tohto lieku, ktorá obsahuje obe liečivá.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Užíva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti:
Liek nie je vhodný pri poruche funkcie obličiek s klírensom kreatinínu <60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Odporúča sa, aby sa podávanie lieku začalo na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé sledovanie.

Liečba je dlhodobá a o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehltajú celé prednostne ráno (každý deň približne v rovnakom čase), pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa dávka lieku upraviť alebo sa môže zvážiť individuálna titrácia voľnou kombináciou.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť, najmä pri zvýšovaní dávky.
U starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek sa znižuje eliminácia perindoprilátu. Bežné lekárske sledovanie má preto zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.
U pacientov s cukrovkou, liečených antidiabetikami podávanými ústami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže negatívne ovplyvňovať schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti počas liečby pociťujú závraty, bolesti hlavy, únavu, slabosť alebo nauzeu, ich schopnosť reagovať môže byť znížená. Opatrnosť sa odporúča hlavne na začiatku liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (<1/10 000).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amlodipín , perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24