Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENTASA 1 g
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0319/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45744
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pentasa 1 g sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE)
Aplikačná forma
SUS REC - Rektálna suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Rektálna suspenzia (klyzma) obsahuje liečivo mesalazín a patrí medzi črevné protizápalové lieky.

Používa sa na liečbu ulceróznej kolitídy v oblasti konečníka a esovitej časti hrubého čreva (časť hrubého čreva blízko konečníka) u dospelých.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 10. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml suspenzie obsahuje 0,01 g mesalazínu.

Dospelí: 1x denne - večer pred spaním - sa aplikuje 1 klyzma (100 ml) do konečníka po vyprázdnení.

Dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Pred aplikáciou je nutné suspenziu pretrepať. Klyzmy sú chránené vrecúškom z hliníkovej fólie a musia sa použiť bezprostredne po otvorení. Aplikuje sa celé 100 ml balenie do konečníka po defekácii večer pred spaním.
Po aplikácii je potrebné zostať ležať v polohe na boku 5 - 10 minút, alebo kým sa neskončí nutkanie k vypudeniu obsahu klyzmy.
(Podrobný návod správnej aplikácie lieku je popísaný v Písomná informácia pre používateľa časť 3. Ako používať Pentasu 1 g.)

Upozornenie
Liek sa môže podávať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a jej rizika. Ak sa vyskytne u dieťaťa hnačka, dojčenie treba ukončiť.
Doposiaľ je málo skúseností a len obmedzené údaje o účinku u detí.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene a/alebo obličiek.
Neodporúča sa podávať liek pacientom s poruchou funkcie obličiek. Funkciu obličiek je potrebné pravidelne kontrolovať (napr. hladinu kreatinínu v sére), predovšetkým v začiatočnej fáze liečby.
V súvislosti s liečbou mesalazínom boli hlásené závažné kožné nežiaduce reakcie. Liek je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti.
Počas liečby sa odporúča zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
Pacientov s pľúcnym ochorením, najmä astmou, je nevyhnutné počas liečby dôsledne sledovať.
Zriedkavo bol hlásený výskyt fotosenzitivity.
Uchovávať pri teplote do 25 ºC  v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v chladničke alebo v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte niektoré z nasledujúcich príznakov, prestaňte používať mesalazín a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc: - červenkasté nevyvýšené terčovité alebo okrúhle fľaky na trupe často s pľuzgiermi u ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36