PENICILIN G DRASELNÁ SOĽ BBP 5 MIU (BIOTIKA) plv ino 5 000 000 IU 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0305/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93405
Názov produktu podľa ŠÚKL
PENICILIN G DRASELNÁ SOĽ BBP 5 MIU plv ino 10x5 000 000 IU (liek.inj.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je draselná soľ benzylpenicilínu na injekčnú aplikáciu. Je to základné baktericídne antibiotikum so stredne širokým spektrom a s krátkodobým účinkom. 

Používa sa na začiatku liečby ťažkých infekcií spôsobených patogénmi citlivými na penicilín (neskôr sa môže pokračovať podávaním prokaín-benzylpenicilínu). Používa sa:

  • pri zápaloch pľúc a ďalších infekciách vyvolaných pneumokokmi (s výnimkou enterokokov),
  • pri pneumokokových zápaloch mozgových blán (v kombinácii so sulfónamidmi),
  • pri infekciách vyvolaných pyogénnymi streptokokmi, citlivými zlatými stafylokokmi, gonokokmi a meningokokmi (v kombinácii so sulfónamidmi),
  • pri liečbe antraxu (slezinovej sneti),
  • pri liečbe záškrtu,
  • pri liečbe syfilisu,
  • pri liečbe listeriózy,
  • pri liečbe aktinomykózy,
  • pri infekciách vyvolaných klostrídiami a korynebaktériami, 
  • pri liečbe ostatných infekcií spôsobených pôvodcami citlivými na penicilín

Megadávky benzylpenicilínu sú indikované pri liečbe subakútnej bakteriálnej endokarditídy (zápal vnútornej srdcovej blany spôsobený baktériami) a bakteriálnej meningitídy (zápal mozgových blán), pokiaľ testy preukážu dobrú citlivosť. Liek je vysoko efektívny v liečbe rôznych štádií syfilisu aj u pacientov s HIV a syfilisom. Používa sa aj v liečbe hepatotoxických otráv 1. typu (otravy muchotrávkou zelenou a ďalšími 27 druhmi húb, ktoré obsahujú amatoxíny).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 000 000 IU alebo 5 000 000 IU benzylpenicilínu, draselnej soli. 

Liek sa hodí len pre ústavnú liečbu, nakoľko je ho nutné podávať každú štvrtú alebo najneskôr každú šiestu hodinu. Dávkovanie závisí od druhu a lokalizácie infekčného procesu, od citlivosti etiologického agensa a veku pacienta. Pri liečbe bežných infekcií sa podáva 25 000 -100 000 IU/kg/deň rozdelených do 4 - 6 čiastkových dávok.


Dospelí: Obvyklé denné dávky sú: 
800 000 až 2 400 000 IU. Tieto dávky sa podávajú ešte najmenej 3 dni po poklese teploty a vymiznutí klinických príznakov ochorenia. Na ukončenie liečby streptokokových infekcií je potrebné podať injekciu (benzatín-benzylpenicilín, prokaín-benzylpenicilín). 

Pri liečbe subakútnej bakteriálnej endokarditídy a pri bakteriálnych meningitídach sa používajú megadávky, t.j. 15 - 30 - 60, maximálne 80 miliónov IU denne. Pri podávaní megadávok nemá jednotlivá dávka prekročiť 10 miliónov jednotiek.  

V oftalmológii na liečbu infekcií vyvolaných citlivými mikróbmi subkonjunktiválne 200 000 IU rozpustených v 1 ml fyziologického roztoku. Túto aplikáciu je nutné kombinovať s parenterálnym podaním.

Na liečbu otráv hubami (hepatotoxické otravy) je potrebné podávať megadávky penicilínu G t.j. 300 000 až 2 000 000 IU na kg telesnej hmotnosti a deň i.v. počas 3 dní dospelým, deťom i tehotným ženám. Liečbu je vhodné kombinovať s podávaním silymarínu v dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti a deň v i.v. infúzií 3 až 4 dni. 


Pediatrická populácia: Obvyklé denné dávky sú: 
deti do 1 roka 100 000 IU
deti od 1 roka do 6 rokov 400 000 až 1 000 000 IU
deti nad 6 rokov 800 000 až 2 400 000 IU
Tieto dávky sa podávajú ešte najmenej 3 dni po poklese teploty a vymiznutí klinických príznakov ochorenia. 

Deťom je možné podávať aj megadávky 0,5 - 1,0 miliónov IU na kg telesnej hmotnosti denne, ale musí sa pamätať na zvýšený prívod draslíka.

Pri liečbe subakútnej bakteriálnej endokarditídy sa majú podávať megadávky benzylpenicilínu 4 - 6 týždňov. 

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár!

Spôsob použitia:

Roztok draselnej soli benzylpenicilínu sa aplikuje intramuskulárne (do svalu), intravenózne (do žily), subkonjunktiválne (pod spojivku) alebo aj lokálne (vkvapkávanie a výplachy dutín). Pri lokálnej aplikácii sa má vždy súčasne podávať penicilín parenterálne (injekčne) alebo perorálne (cez ústa).
Liek sa musí pred podaním rozpustiť. Draselná soľ benzylpenicilínu je dobre rozpustná už v malom objeme kvapaliny (vody na injekciu, izoosmotickom roztoku chloridu sodného, 5 % roztoku glukózy), ktorá sa pridáva do liekovky v množstve prepočítanom podľa požadovanej koncentrácie roztoku. Na aplikáciu megadávok sa antibiotikum rozpustí v 50 - 250 ml vody na injekciu.

Upozornenie:

Počas podávania penicilínu sa má dojčenie prerušiť.
Deťom do 6 týždňov a osobám nad 60 rokov so zhoršenými tubulárnymi funkciami obličiek sa musia podávať megadávky s mimoriadnou opatrnosťou. 
Je potrebná opatrnosť pri podávaní osobám, ktoré majú v anamnéze alergiu, bronchiálnu astmu, sennú nádchu a žihľavku.
Pri aplikácii megadávok draselnej soli benzylpenicilínu sa musí počítať so značným prívodom draslíka do organizmu, a preto sa nesmú podávať megadávky pri systémových neurologických ochoreniach, pri hyperkaliémii a stavoch, ktoré ju vyvolávajú.
Pri príprave roztoku je nutné sa vyvarovať kontaktu roztoku benzylpenicilínu s kožou alebo sliznicou. 
Pri súčasnom podávaní s bakteriostatickými antibiotikami (tetracyklínmi, chloramfenikolom, erytromycínom) nastáva vzájomné zníženie účinku. 
Hladinu penicilínu v krvi zvyšuje súčasná aplikácia salicylátov a vitamínu C. 
Benzylpenicilín vyvoláva falošnú pozitivitu testov na prítomnosť bielkovín a cukru v moči.
Liek obsahuje 65,7 mg (1,68 mmol) draslíka v 1 milióne jednotiek. 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najzávažnejším a najčastejším vedľajším účinkom sú alergické reakcie, ktorých výskyt je častejší u osôb s alergickou dispozíciou.
Poruchy krvi a lymfatického systému:
- krvácanie, hemolytická anémi ... viac >

Účinné látky

benzylpenicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36