Paroxetin G.L. Pharma 20 mg tbl flm 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,71 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 2,71 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
09/19 2,71 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
08/19 2,71 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
07/19 2,71 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paroxetin G.L. Pharma 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0146/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66157
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paroxetin G.L. Pharma 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paroxetín, ktorý patrí do skupiny látok nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI).  Ľudia trpiaci depresiou alebo úzkosťou majú nižšie hladiny sérotonínu v mozgu ako ostatní. Mechanizmus účinku lieku nie je úplne objasnený, pravdepodobne pomáha zvýšiť hladinu sérotonínu v mozgu. Liek sa používa na liečbu depresie (epizód veľkej depresívnej poruchy) a/alebo úzkostných porúch u dospelých pacientov. Úzkostné poruchy, na liečbu ktorých sa liek používa sú:
- obsedantno-kompulzívna porucha (opakujúce sa, nástojčivé myšlienky s nekontrolovateľným správaním sa)
- panická porucha (záchvaty paniky, vrátane záchvatov spôsobených agorafóbiou - strachu z otvorených priestranstiev)
- sociálna fóbia (strach alebo vyhýbanie sa každodenným spoločenským situáciám)
- posttraumatická stresová porucha (úzkosť vyvolaná traumatizujúcou udalosťou)
- generalizovaná úzkostná porucha ( neustály strach a nervozita)

 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Liek sa užíva obvykle v dávke 1-2 tablety 1x denne (spravidla ráno) v pravidelných odstupoch (dávka môže byť výnimočne aj vyššia). Tablety sa užívajú spolu s jedlom, vždy v celku a je potrebné ich zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Pacient by sa mal liečiť dostatočne dlho, aby sa zabezpečilo, že nemá symptómy (niekoľko mesiacov). Následne má liečba pokračovať aspoň po dobu 3-6 mesiacov. Nepiť alkohol. Chrániť pred UV-žiarením.

 

 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Navštívte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste ihneď kontaktovali svojho lekára alebo išli ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36