Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,32 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
02/23 2,32 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
01/23 2,32 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
12/22 2,32 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paroxetin G.L. Pharma 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0146/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66157
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paroxetin G.L. Pharma 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paroxetín, ktorý patrí do skupiny látok nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI).  Ľudia trpiaci depresiou alebo úzkosťou majú nižšie hladiny sérotonínu v mozgu ako ostatní. Mechanizmus účinku lieku nie je úplne objasnený, pravdepodobne pomáha zvýšiť hladinu sérotonínu v mozgu. Liek sa používa na liečbu depresie (epizód veľkej depresívnej poruchy) a/alebo úzkostných porúch u dospelých pacientov. Úzkostné poruchy, na liečbu ktorých sa liek používa sú:

  • obsedantno-kompulzívna porucha (opakujúce sa, nástojčivé myšlienky s nekontrolovateľným správaním sa)
  • panická porucha (záchvaty paniky, vrátane záchvatov spôsobených agorafóbiou - strachu z otvorených priestranstiev)
  • sociálna fóbia (strach alebo vyhýbanie sa každodenným spoločenským situáciám)
  • posttraumatická stresová porucha (úzkosť vyvolaná traumatizujúcou udalosťou)
  • generalizovaná úzkostná porucha ( neustály strach a nervozita)

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 8. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Epizóda veľkej depresie
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až ma maximálnych 50 mg denne.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočne dlhej doby, najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 20 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať po 10 mg na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Panická porucha
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 10 mg/deň a táto dávka sa má podľa odpovede pacienta postupne zvyšovať po 10 mg až na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Sociálna úzkosť/sociálna fóbia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Generalizovaná úzkostná porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až na maximálnych 50 mg/deň.

Posttraumatická stresová porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Starší ľudia
Dávkovanie sa má začať začiatočnou dávkou pre dospelých.
Maximálna dávka nemá presiahnuť 40 mg denne.

Pacienti s poruchou obličiek/pečene
Dávkovanie sa má obmedziť na nižšie dávky.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Režim postupného znižovania dávky uplatnený v klinických štúdiách spočíval v znižovaní dennej dávky o 10 mg v týždenných intervaloch.

Spôsob použitia

Liek sa odporúča podávať 1x denne ráno spolu s jedlom. Tabletu je lepšie prehltnúť ako žuvať a zapiť vodou. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať na liečbu detí a dospelých mladších ako 18 rokov.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s mániou v anamnéze.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
Nepiť alkohol.
Liek spôsobuje vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Tento liek obsahuje sójový lecitín.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Navštívte svojho lekára, ak sa u vás počas liečby vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste ihneď kontaktovali svojho lekára alebo išli ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36