Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,72 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,72 € (0,0 %) 0,92 € (0,0 %)
02/23 2,72 € (0,0 %) 0,92 € (0,0 %)
01/23 2,72 € (0,0 %) 0,92 € (0,0 %)
12/22 2,72 € 0,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paretin 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0099/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40322
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paretin 20 mg tbl flm 28x20 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu dospelých s depresiou (epizóda veľkej depresie) a/alebo s úzkostnými poruchami. Liek obsahuje paroxetín, ktorý sa používa na liečbu nasledovných úzkostných porúch:

  • obsedantno-kompulzívna porucha (opakujúce sa, nutkavé myšlienky s nekontrolovateľným správaním),
  • panická porucha (návaly paniky, vrátane tých vyvolaných agorafóbiou, čo je strach z otvorených priestorov),
  • sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa spoločenským situáciám),
  • posttraumatická stresová porucha (úzkosť spôsobená traumatickou udalosťou) a generalizovaná úzkostná porucha (vo všeobecnosti pocit zvýšenej úzkosti alebo nervozity).

Pri všetkých antidepresívach je potrebný čas, kým začnú účinkovať. Niektorí pacienti sa začnú cítiť lepšie po niekoľkých týždňoch liečby, u iných to však môže trvať o niečo dlhšie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 29. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až ma maximálnych 50 mg denne.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočne dlhej doby, najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 20 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať po 10 mg na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Panická porucha
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 10 mg/deň a táto dávka sa má podľa odpovede pacienta postupne zvyšovať po 10 mg až na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.

Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Sociálna úzkosť/sociálna fóbia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Generalizovaná úzkostná porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až na maximálnych 50 mg/deň.

Posttraumatická stresová porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Starší ľudia
Dávkovanie sa má začať začiatočnou dávkou pre dospelých.
Maximálna dávka pre starších pacientov (vo veku nad 65 rokov) je 40 mg paroxetínu denne.

Pacienti s poruchou obličiek/pečene
Odporúčajú sa nižšie dávky ako je obvyklé dávkovanie.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Režim postupného znižovania dávky uplatnený v klinických štúdiách spočíval v znižovaní dennej dávky o 10 mg v týždenných intervaloch.

Spôsob použitia

Liek sa odporúča podávať ráno spolu s jedlom, najlepšie každý deň v rovnakom čase. Tabletu je lepšie prehltnúť vcelku (nežuť) a zapiť vodou. Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať na liečbu detí a dospelých mladších ako 18 rokov.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s mániou v anamnéze.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
Nepiť alkohol.
Veľmi zriedkavo sa môže počas liečby objaviť fotosenzitívna reakcia. Počas liečby sa odporúča chrániť pred UV-žiarením.

Môžu sa počas liečby vyskytnúť závraty, zmätenosť, pocit ospalosti alebo rozmazané videnie, vtedy neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne stroje.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je pravdepodobnejšie, že vedľajšie účinky sa vyskytnú počas prvých týždňov liečby paroxetínom.
Vedľajšie účinky zvyčajne ustúpia po niekoľkých týždňoch liečby.
Ak sa u vás počas liečby vyskytne kto ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24