Parapyrex tbl 500 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Parapyrex
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0204/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4647C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Parapyrex tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov potlačujúcich bolesť a znižujúcich horúčku. Liek sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, bolesti svalov a kĺbov súvisiace s chrípkou, a/alebo horúčky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac (> 55 kg):
1-2 tablety (500 - 1 000 mg) v jednej dávke, maximálne 6 tabliet (3 000 mg) za 24 hodín.

Deti a mladiství vo veku do 15 rokov:
12-15 rokov (40-55 kg): 1 tableta, 4-6 krát počas 24 hodín
6-12 rokov (21-32 kg): ½ tablety v jednej dávke, 4-6 krát počas 24 hodín
6-12 rokov (33+ kg): 1 tableta v jednej dávke,4-6 krát počas 24 hodín 
Maximálna dávka pri 21-24 kg - 2½ tablety
Maximálna dávka pri 25-32 kg - 3 tablety
Maximálna dávka pri 33-40 - 4 tablety

Pravidelné podávanie lieku minimalizuje výkyvy bolesti a horúčky. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka sa nemá prekračovať z dôvodu rizika vážneho poškodenia pečene.
Ak bolesť pretrváva viac ako 5 dní alebo horúčky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, príznaky sa zhoršia alebo sa objavia nové, liečba sa má zastaviť a pacient má vyhľadať lekársku pomoc.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Je potrebné upraviť dávku a dávkovacie intervaly – viď SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so zníženou funkciou pečene alebo pacientov s Gilbertovým syndrómom je potrebné znížiť dávku alebo predĺžiť interval podávania dávok.

Špeciálne skupiny pacientov:

Denná dávka nemá presiahnuť 4 tablety v prípadoch:
- dospelý pacient váži menej ako 50 kg
- mierna až stredne ťažká hepatálna insuficiencia alebo Gilbertov syndróm (familiárna nehemolytická žltačka)
-dehydratácia
-chronická podvýživa.

Spôsob použitia

Tabletu je potrebné prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody. V prípade potreby je možné tabletu rozpustiť v dostatočnom množstve vody a pred vypitím dobre zamiešať. Konzumácia potravín a nápojov nemá vplyv na účinnosť lieku. e nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie.

Upozornenie

Paracetamol sa môže užívať počas tehotenstva, ak je to klinicky nutné, je však potrebné použiť najnižšiu možnú účinnú dávku počas čo najkratšej doby a v najnižšej možnej frekvencii.
Paracetamol môže byť použitý u dojčiacich žien v terapeutických dávkach.
Tento liek nemajú používať deti do 6 rokov.
Je zakázané požívať alkohol v priebehu liečby.
Neužívať súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní paracetamolu sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
určité poruchy krvných buniek vrátane agranulocytózy, trombocytopénie, ne ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60