PARAMAX EXTRA 500 mg/65 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

PARAMAX EXTRA 500 mg/65 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0898/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03119
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paramax Extra 500 mg/65 mg tablety tbl 10x500 mg/65 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek slúži na uvoľnenie bolesti a na zníženie horúčky (analgetikum a antipyretikum). Liek obsahuje dve liečivá, paracetamol a kofeín. Paracetamol tlmí bolesť a znižuje horúčku a kofeín prispieva k jeho analgetickému účinku.

Liek sa používa na symptomatickú liečbu miernej až stredne závažnej bolesti napr. bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a/alebo vysokej teploty.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, staršie osoby a deti vo veku nad 12 rokov:
1-2 tablety až 3x denne.
Maximálna dávka za 24 hodín je 6 tabliet.
Interval medzi dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

Renálna insuficiencia
V prípade stredne závažnej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10 . 50 ml/min) má byť minimálny interval medzi 2 dávkami 6 hodín.
V prípade závažnej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu menej ako 10 ml/min) má byť minimálny interval medzi 2 dávkami 8 hodín.

Spôsob použitia

Tablety sú určené len na perorálne použitie. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a možného rizika.
Liek nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Paramax Extra môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek a môže znížiť vašu odolnosť voči infekcii. Prestaňte užívať Paramax Extra a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás objaví infek ... viac >

Účinné látky

kofeín, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60