PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť tbl eff (tuba PP) 1x16 ks

Mohlo by vás zaujímať

PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0285/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2440D
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARALEN RAPID 500 mg tbl eff 16x500 mg (tuba PP)
Aplikačná forma
TBL EFF - Šumivé tablety
Cena: od 2,54 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paracetamol. Používa u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov na zníženie horúčky, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách.  Používa sa tiež na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť zubov, hlavy, bolesť nervového pôvodu, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalového pôvodu, bolesti chrbtice a bolestivej menštruácie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (starší ako 15 rokov) s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg:
Podáva sa 1-2 tablety podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodiny do maximálnej dennej dávky 8 tabliet.
Počas dlhodobej liečby (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 5 tabliet.

Deti a dospievajúci vo veku 6 -15 rokov:
Podáva sa 1 tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Interval možno skrátiť podľa potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená maximálna celková denná dávka. U dospievajúcich nad 15 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg môžu byť naraz podané tablety.
U detí vo veku 12-15 rokov s telesnou hmotnosťou 40-50 kg je maximálna celková denná dávka 6 tabliet (3 g paracetamolu).
U detí nad 15 rokov je maximálna celková denná dávka 8 tabliet (4 g paracetamolu).
Tabuľka s odporúčaným dávkovaním lieku je uvedená v SPC (časť 4.2)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
V prípade stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu 50-10 ml/min) sa môže podať 1 tableta každých 6 hodín, v prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) je možné podať 1 tabletu každých 8 hodín.
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 4 tablety (2 g paracetamolu).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri stabilizovanej miernej až stredne ťažkej chronickej poruche funkcie pečene je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín. 
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 6 tabliet (3 g paracetamolu). 

Ak sa pacient necíti do 3 dní lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára. Bez odporúčania lekára neužívať dlhšie ako 7 dní (u detí 3 dni).

Spôsob použitia

Tableta sa nechá úplne rozpustiť v pohári vody a roztok sa ihneď vypije. Tableta obsahuje deliacu ryhu, tá ale nie je určená na rozlomenie tablety na 2 rovanké dávky.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou.
U dojčiacich žien pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné prerušiť dojčenie.
Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.
Liek nie je určený pre deti do 12 rokov.
Pacienti s ťažkou formou hepatálnej insuficiencie, a/alebo akútnou hepatitídou nesmú liek užívať
Liek sa nesmie bez odporúčania lekára podávať osobám, ktoré majú ochorenie pečene.
Nepiť alkohol.
Tento liek obsahuje 204 mg sodíka v jednej šumivej tablete. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ktoré sa môžu vyskytnúť veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36