PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg plo por vrecúška 1x12 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0440/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1235C
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg plo por 12x500 mg/10 mg (blis.PAP/Al/LDPE)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Cena: od 4,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vrátane starších osôb a dospievajúci od 12 rokov:
Podáva sa 1 vrecko rozpustené v pohári horúcej (nie však vriacej) vody 1-4x denne. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecko. Maximálna denná dávka sú 4 vrecká. Maximálna denná dávka paracetamolu sú 4 g.

Pacienti s renálnou insuficienciou
U pacientov s renálnou insuficienciou sa odporúča predĺžiť interval medzi dávkami: v prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10-50 ml / min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 6 hodín, v prípade ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu <10 ml / min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 8 hodín.

Pacienti s hepatálnou insuficienciou
U týchto pacientov je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne podanie. Obsah vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody (ale nie vriacej) a teplý nápoj sa vypije. Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom.

Upozornenie

Liek nie je vhodné podávať liek počas gravidity.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Liek nesmú užívať pacienti s diabetom mellitom.
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u mužov s hypertrofiou prostaty.
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné antireumatiká.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje aspartám.
Liek obsahuje citronan sodný.

Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:
nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťa ... viac >

Účinné látky

fenylefríniumchlorid , paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24