PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg plo por vrecúška 1x12 ks

Mohlo by vás zaujímať

PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0440/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1235C
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARALEN GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg plo por 12x500 mg/10 mg (blis.PAP/Al/LDPE)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Cena: od 5,81 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.

Používa sa na odstránenie príznakov chrípky a akútnych zápalov horných dýchacích ciest, vrátane horúčky, bolesti hlavy, bolesti v hrdle, bolestí kĺbov a svalov, kongescie sliznice nosa, sinusitídy a s ňou spojených bolestí a akútneho katarálneho zápalu nosovej sliznice.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 3. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vrátane starších osôb a dospievajúci od 12 rokov
Podáva sa 1 vrecko rozpustené v pohári horúcej (nie však vriacej) vody 1-4x denne. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecko. Maximálna denná dávka sú 4 vrecká. Maximálna denná dávka paracetamolu sú 4 g (8 vreciek).

Pacienti s renálnou insuficienciou
U pacientov s renálnou insuficienciou sa odporúča predĺžiť interval medzi dávkami. V prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10-50 ml/min) má byť minimálny interval medzi 2 dávkami 6 hodín, v prípade ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu <10 ml/min) 8 hodín.

Pacienti s hepatálnou insuficienciou
U týchto pacientov je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne podanie. Obsah vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody (ale nie vriacej) a teplý nápoj sa vypije. Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek sa má užívať spolu s jedlom.

Upozornenie

Liek nie je vhodné podávať počas tehotenstva.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Liek nesmú užívať pacienti s diabetom mellitom.
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u mužov s hypertrofiou prostaty.
Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné antireumatiká.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:
nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťa ... viac >

Účinné látky

fenylefríniumchlorid, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24