Mohlo by vás zaujímať

PARALEN 500 SUP
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0185/81-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26419
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARALEN 500 SUP sup 5x500 mg (strip Al)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Cena: od 2,60 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paracetamol, ktoré pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Čapíky sú vhodné najmä pre pacientov s tráviacimi ťažkosťami a pre pacientov, ktorí užívajú viac liekov súbežne.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 9 rokov (alebo s telesnou hmotnosťou nad 33 kg) pri:

  • bolestiach rôzneho pôvodu (napr. bolesti hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu);
  • bakteriálnych a vírusových ochoreniach (chrípka), na zníženie zvýšenej telesnej teploty;
  • bolestivej menštruácii.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Podávanie deťom mladším ako 9 rokov je kontraindikované.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 33 kg je kontraindikované.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Odporúčané dávkovanie sa nemá prekročiť.

Deti 33-40 kg (9 - 12 rokov)
1 čapík (500 mg) niekoľkokrát denne podľa potreby v 6 hodinových intervaloch. V prípade potreby je možné interval skrátiť na 4 hodiny.
Maximálna denná dávka: 4 čapíky (2 g).

Dospievajúci 40-50 kg (12 - 15 rokov)
1 čapík (500 mg) niekoľkokrát denne podľa potreby v 6 hodinových intervaloch. V prípade potreby je možné interval skrátiť na 4 hodiny.
Maximálna denná dávka: 6 čapíkov (3 g).

Dospelí a dospievajúci nad 15 rokov

50 kg a menej: 1 čapík (500 mg) niekoľkokrát denne podľa potreby, časový odstup najmenej 4 hodiny.

Nad 50 kg: 1-2 čapíky (500 mg - 1 g) niekoľkokrát denne podľa potreby, časový odstup najmenej 4 hodiny.
Najvyššia jednotlivá dávka: 2 čapíky (1 g).

Maximálna denná dávka: 8 čapíkov (4 g).
Pri dlhodobej terapii (vyše 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 5 čapíkov (2,5 g).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu < 10 ml/min (závažné poruchy): odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 8 hodín.
Klírens kreatinínu 10 – 50 ml/min: odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Nepodávajú sa maximálne dávky. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 6 hodín.

Bez súhlasu lekára sa liek môže nepretržite používať maximálne 1 týždeň.

Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, je potrebné sa o ďalšom používaní lieku poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Čapík je potrebné zbaviť obalu a jemne zaviesť do konečníka. 

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, liek sa môže podávať počas tehotenstva, má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. 
Počas liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa.
Liek nie je určený deťom mladším ako 9 rokov alebo s telesnou hmotnosťou nižšou ako 33 kg.
Liek sa nemá podávať pacientom po nedávno prekonanom rektálnom krvácaní. 
Liek sa odporúča podávať s opatrnosťou u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo NSAID.
Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.
Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred vlhkosťou.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek používať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
- záv ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24