Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

PARALEN 500
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0148/78-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86052
Názov produktu podľa ŠÚKL
PARALEN 500 tbl 24x500 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Cena: od 1,79 €

Popis a určenie

Paracetamol, liečivo obsiahnuté v lieku, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.
Liek nezhoršuje žalúdočné ťažkosti a nevyvoláva krvácanie, môžu ho užiť aj chorí s vredmi žalúdka a dvanástnika a chorí, ktorí neznášajú kyselinu acetylsalicylovú.

Liek sa používa u dospelých, dospievajúcich a detí od 6 rokov (alebo s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20 kg):

  • na zníženie horúčky a bolesti pri chrípke, nachladnutí a iných infekčných ochoreniach,
  • pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pri bolestivej menštruácii, bolesti hrdla a bolesti pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 20 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (starší ako 15 rokov) s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg:
Podáva sa 1 - 2 tablety podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodiny do maximálnej dennej dávky 8 tabliet (4 g).
Najvyššia jednotlivá dávka je 2 tablety.
Pri dlhodobej liečbe (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 5 tabliet.

Deti a dospievajúci vo veku 6 - 15 rokov:
Podáva sa ½  - 1 tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Interval možno skrátiť podľa potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená maximálna celková denná dávka.
Maximálna celková denná dávka u detí s telesnou hmotnosťou 20 - 25 kg: 3 tablety (1,5 g),
u detí s telesnou hmotnosťou 26 - 40 kg: 4 tablety (2 g),
u detí s telesnou hmotnosťou 40 - 50 kg: 6 tabliet (3 g).

Tabuľka s odporúčaným dávkovaním lieku je uvedená v SPC časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa dávkovací interval predĺžiť: pri glomerulárnej filtrácii 10 – 50 ml /min treba dodržať 6-hodinový interval medzi dávkami, pri hodnote nižšej ako 10 ml/min 8- hodinový interval.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.

Bez súhlasu lekára sa tablety nemajú užívať nepretržite dlhšie ako 1 týždeň. Dieťaťu nepodávajte tablety bez konzultácie s lekárom dlhšie ako 3 dni.

Spôsob použitia

Tablety je možné deliť na 2 rovnaké dávky aj podať rozdrvené. Užívajú sa počas jedla alebo pred jedlom, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, liek sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou.
U dojčiacich žien pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné prerušiť dojčenie.
U detí mladších ako 6 rokov a/alebo u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg je liek kontraindikovaný, kvôli množstvu liečiva.
Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou formou hepatálnej insuficiencie, a/alebo akútnou hepatitídou.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36