Mohlo by vás zaujímať

Paracut 500 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0319/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07722
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paracut 500 mg tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 2,19 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paracetamol, ktoré patrí do skupiny liekov proti bolesti a horúčke nazývanej analgetiká a antipyretiká.

Používa sa:

  • proti horúčke a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia;
  • na liečbu miernej až stredne silnej bolesti hlavy (vrátane migrény), zubov, svalov, hrdla, chrbta a kĺbov, reumatického pôvodu, pri menštruácii;
  • liečbu miernej a stredne silnej bolesti spojenej s osteoartritídou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

​Dospelí, staršie osoby a dospievajúci od 12 rokov (nad 40 kg)
Podáva sa 1-2 tablety (500 - 1000 mg) podľa potreby 1-4x denne s časovým odstupom minimálne 4 hodiny.
Najvyššia jednorazová dávka sú 2 tablety (1000 mg).
Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4000 mg). 

Pri dlhodobej liečbe (viac ako 10 dní) nemá dávka počas 24 hodín presiahnuť 5 tabliet (2500 mg).

Deti vo veku 6 - 12 rokov
Podáva sa 0,5 - 1 tableta (250 - 500 mg) podľa potreby 1-4x denne s časovým odstupom 4-6 hodín.
Maximálna denná dávka sú 4 tablety (2000 mg).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Klírens kreatinínu 10-50 ml/min → môže sa podať 1 tableta (500 mg) s časovým odstupom minimálne 6 hodín.
Klírens kreatinínu nižší ako 10 ml/min → môže sa podať 1 tableta (500 mg) s časovým odstupom minimálne 8 hodín.

Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, je potrebné poradiť sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.

Bez súhlasu lekára neužívať liek nepretržite dlhšie ako 1 týždeň.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vcelku, v pravidelných časových intervaloch a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva podávať po konzultácii s lekárom v najnižšej účinnej dávke počas najkratšej možnej doby a v najnižšej možnej frekvencii dávkovania.
Pri krátkodobej liečbe a súbežnom starostlivom sledovaní nie je nutné dojčenie prerušiť.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti.
Neužívať súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Paracut a okamžite choďte do nemocnice, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
- závažn ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60