Mohlo by vás zaujímať

Paracut 500 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0319/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07722
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paracut 500 mg tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 1,99 €

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov proti bolesti a horúčke nazývaných analgetiká a antipyretiká. Používa sa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti:

  • hlavy, vrátane migrény
  • zubov
  • svalov
  • v hrdle
  • pri menštruácii
  • reumatického pôvodu
  • chrbta a kĺbov.

Liek sa používa proti horúčke a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia. Tiež sa používa na liečbu miernej a stredne silnej bolesti spojenej s osteoartritídou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

​Dospelí (vrátane starších osôb), dospievajúci vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnosťou nad 40 kg

Podáva sa 1-2 tablety podľa potreby 1-4x denne s časovým odstupom medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny.
Najvyššia jednorazová dávka sú 2 tablety (1000 mg).
Maximálna denná dávka je 8 tabliet. Pri dlhodobej liečbe (viac ako 10 dní) nemá dávka počas 24 hodín presiahnuť 5 tabliet.

Deti vo veku 6 - 12 rokov

Podáva sa 0,5 - 1 tableta podľa potreby 1-4x denne s časovým odstupom medzi jednotlivými dávkami 4-6 hodín.
Maximálna celková denná dávka sú 4 tablety.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Ak sa hodnota klírensu kreatinínu pohybuje v rozmedzí 10-50 ml/min, je možné podávať 1 tabletu s časovým odstupom minimálne 6 hodín.
Ak je hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 10 ml/min, je možné podávať 1 tabletu paracetamolu s časovým odstupom minimálne 8 hodín.

Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, je potrebné poradiť sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
Bez súhlasu lekára neužívať liek nepretržite dlhšie ako 1 týždeň.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky. Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch.

Upozornenie

Počas tehotenstva má byť paracetamol podávaný po konzultácii s lekárom len krátkodobo a v najnižšej účinnej dávke. 
Pri krátkodobej liečbe a súbežnom starostlivom sledovaní nie je nutné dojčenie prerušiť.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti.
Neužívať súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Paracut a okamžite choďte do nemocnice, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
závažná alergic ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60