Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 40 mg (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,12 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,05 € (0,0 %) 1,12 € (0,0 %)
05/22 2,05 € (0,0 %) 1,12 € (0,0 %)
04/22 2,05 € (0,0 %) 1,12 € (0,0 %)
03/22 2,05 € 1,12 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0261/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43814
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 28x40 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje pantoprazol - je selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá vzniká v žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev súvisiacich s kyselinou. Liek užívajú:

  • dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:
    • pri refluxnej ezofagitídy.
  • dospelí:
    • pri infekcii baktériou nazývanou Helicobacter pylori u pacientov s dvanástnikovými a žalúdočnými vredmi v kombinácii s dvomi antibiotikami (eradikačná liečba),
    • pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch,
    • so Zollingerov-Ellisonov syndrómom a inými ochoreniami s nadmernou tvorbou žalúdočnej kyseliny.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac
Refluxná ezofagitída: odporúčaná dávka je 1 tableta (40 mg) denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 2 tablety (80 mg) denne. Na liečbu sú zvyčajne potrebné 4 týždne. Ak to nepostačuje, k zahojeniu zvyčajne dôjde do ďalších 4 týždňov.

Dospelí
Eradikácia H.pylori v kombinácii s dvomi vhodnými antibiotikami: 1 tableta (40 mg) pantoprazolu 2x denne v kombinácii s amoxicilínom a klaritromycínom (alebo s klaritromycínom a metronidazolom resp. tinidazolom, alebo s amoxicilínom a metronidazolom resp. tinidazolom). Kombinovaná liečba trvá vo všeobecnosti 7 dní a môže sa predĺžiť o ďalších 7 dní.

Liečba žalúdočného vredu: 1 tableta denne (dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety - 80 mg denne). Zvyčajná dĺžka liečby je 4 týždne.

Liečba dvanástnikového vredu: 1 tableta denne (dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety - 80 mg denne). Zvyčajná dĺžka liečby je 2 týždne.

Zollinger-Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné stavy: úvodná dávka je 2 tablety (80 mg) denne (dávka sa potom môže podľa potreby zvyšovať alebo znižovať). Pri dávkach vyšších ako 80 mg denne sa má liek podávať v dvoch oddelených dávkach.

Dĺžka liečby Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných patologických stavov spojených s hypersekréciou nie je limitovaná, má sa prispôsobiť klinickým potrebám.

Dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa nemajú hrýzť ani drviť, majú sa prehltnúť celé a zapiť vodou 1 hodinu pred jedlom.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu pantoprazolu počas gravidity.
U dojčiacich žien rozhodne lekár o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby pantoprazolom (prínos vs. riziko).
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča z dôvodu nedostatku klinických údajov.
U pacientov so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou pečene a/alebo poruchou funkcie obličiek sa liek (tablety 40 mg) nesmie použiť v rámci kombinovanej liečby na eradikáciu H. pylori.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa v prípade zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov sa má liečba prerušiť.
Ak sa objaví akýkoľvek varovný symptóm (napr. výrazné, neúmyselné zníženie telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, vracanie krvi, anémia alebo krv v stolici) a je podozrenie na gastrický vred alebo je diagnostikovaný, má sa vylúčiť malignita.
Liek môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu). 
Pri dlhodobej terapii môže spôsobovať zníženie hladiny horčíka a zvýšenie rizika fraktúr a kožného lupus erythematosus. 
Liek môže ovplyvniť vyšetrenia na neuroendokrinné nádory. Liečba sa má zastaviť aspoň na 5 dní pred vykonaním meraní CgA (chromogranín A).
Môžu sa vyskytnúť nežiaduce reakcie, ako sú závrat a vizuálne poruchy. Ak sa prejavia, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ako vedľajší účinok sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu v najbližšej nemocnici: ... viac >

Účinné látky

pantoprazol

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36