PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por (fľ.skl. hnedá+aplikátor) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0261/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0638E
Názov produktu podľa ŠÚKL
PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por 1x100 ml (fľ.skl. hnedá+aplikátor)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia
Cena: od 4,20 €

Popis a určenie

Liek obsahuje paracetamol, čo je liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Je určený na zníženie horúčky a bolesti sprevádzajúcej chrípku, prechladnutie, infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, ružienka, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Tiež je vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a na bolesť zubov.

Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml je určený na perorálne použitie u detí od 1 mesiaca.
Nedonosené deti a deti do 1 mesiaca môžu užívať liek len na zníženie teploty po očkovaní, len po porade s lekárom.

Má jahodovú príchuť. Balenie obsahuje aplikátor.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml suspenzie obsahuje 24 mg paracetamolu.
Deti vo veku 1 mesiac – 12 rokov: Jednotlivá dávka je 10-15 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti.

Vždy je potrebné užívať najnižšiu účinnú dávku po čo najkratšiu dobu nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.
Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti.
Liek sa môže podávať opakovane podľa potreby s odstupom jednotlivých dávok každých 4 - 6 hodín. Minimálny interval medzi dvoma dávkami sú 4 hodiny.
Správna dávka sa určí podľa hmotnosti dieťaťa. Ak nie je istota o telesnej hmotnosti dieťaťa, na určenie dávky lieku sa použije vek dieťaťa.

Dávka pre deti s hmotnosťou 4 kg (vek 1 mesiac): 2 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 5-6 kg (2-3 mesiace): 3 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 4-6 kg (2-3 mesiace): 3 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 7-8 kg (4-6 mesiacov): 4 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 9-10 kg (6-12 mesiacov): 5 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 11-13 kg (1-2 roky): 6 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 14-16 kg (2-3 roky): 8 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 17-20 kg (3-6 rokov): 10 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 21-25 kg (6-12 rokov): 13 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 26-33 kg (6-12 rokov): 16 ml suspenzie
Dávka pre deti s hmotnosťou 34-40 kg (6-12 rokov): 20 ml suspenzie

Dĺžka liečby sa má obmedziť na 3 dni a ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, je potrebné sa poradiť s lekárom. 

Liečba horúčky u detí vo veku 1 - 3 mesiace
Ak teplota pretrváva dlhšie ako 24 hodín (4 dávky), vyhľadajte lekára, aby vylúčil prípadné závažné infekčné ochorenia.

Liečba po očkovaní u detí vo veku 1 - 3 mesiace 
Na symptomatickú úľavu od horúčky po očkovaní sa podáva jednorazová dávka 10 - 15 mg/kg.  Ak je potrebná druhá dávka, musí sa podať s odstupom najmenej 4 hodiny. Ak zvýšená teplota pretrváva aj po druhej dávke, je potrebné vyhľadať lekára.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so zníženou funkciou pečene nemajú byť podávané maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami by mal byť najmenej 6 hodín.

Spôsob použitia

Pred použitím sa má fľaša dôkladne pretrepať a odskrutkovať uzáver. Dávkovací aplikátor sa vloží do vložky v hrdle fľaše, fľaša sa otočí hore dnom a suspenzia sa nechá stiecť dole. Následne sa do aplikátora natiahne požadované množstvo suspenzie (podľa stupnice v ml). Obsah aplikátora sa vstrekne do úst dieťaťa stlačením piestu. Ak je stanovené množstvo väčšie ako 10 ml, podanie sa opakuje. Odmerané množstvo suspenzie sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Môže sa podávať nezávisle od jedla. 

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, je možné užívať liek počas tehotenstva, avšak v najnižšej účinnej dávke počas najkratšej možnej doby a v najnižšej možnej frekvencii dávkovania.
Pri krátkodobej liečbe a súbežnom sledovaní dojčaťa nie je nutné dojčenie prerušiť. 
Deťom vo veku 2-3 mesiace sa liek podáva len na zníženie teploty po očkovaní.
Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa musia pred začatím užívania poradiť s lekárom.
Liek sa nesmie podávať v prípade akútnej hepatitídy alebo ťažkej poruche funkcie pečene.
Nepodávať súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sorbitol, maltitol.
Uchovávať pri teplote do 30 °C v pôvodnom vnútornom obale, chrániť pred mrazom.
Po prvom otvorení je čas použiteľnosti 24 mesiacov (2 roky).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Zriedkavé ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24