Panadol Migréna tbl flm 250 mg/250 mg/65 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-transp.bez laminát.zákl.) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Panadol Migréna
2
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0555/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80422
Názov produktu podľa ŠÚKL
Panadol Migréna tbl flm 20x250 mg/250 mg/65 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al-transp.bez laminát.zákl.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje tri liečivá:

  • kyselina acetylsalicylová, zmierňuje bolesť a zápal a znižuje horúčku; 
  • paracetamol, zmierňuje bolesť a znižuje horúčku;
  • kofeín je mierne povzbudzujúca látka a zvyšuje účinok kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.

Používa sa u dospelých na akútnu liečbu bolestí hlavy a záchvatov migrény (s príznakmi, ako sú: bolesť hlavy, nevoľnosť, precitlivenosť na svetlo a zvuk a funkčné postihnutie (stupeň neschopnosti vykonávať bežné denné činnosti) s aurou (predzvesťou) alebo bez nej.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 2. 10. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vo veku 18 rokov a viac

Dávkovanie nemá presiahnuť 6 tabliet za 24 hodín.

Pri bolesti hlavy
Odporúčaná dávka: 1 tableta; ďalšia tableta môže byť podaná so 4 až 6 hodinovým odstupom medzi jednotlivými dávkami.
V prípade intenzívnejšej bolesti je možné podať 2 tablety. Ak je potrebné podať ďalšie 2 tablety, môžu byť podané so 4 až 6 hodinovým odstupom.
Liek je určený na občasné užitie pri bolesti hlavy s trvaním liečby najviac do 4 dní.

Pri migréne
2 tablety, keď sa objavia príznaky alebo migrenózna aura.
V prípade potreby je možné užiť ďalšie 2 tablety, pričom odstup medzi dávkami má byť 4 až 6 hodín.
Ak sa do 2 hodín po podaní prvých 2 tabliet nedostaví úľava, pacient má vyhľadať lekára.
Liek je určený určený na občasné užitie pri migréne, s trvaním liečby najviac do 3 dní.

Dĺžka liečby
Liek sa nemá podávať viac ako 10 dní v mesiaci, dlhšie ako 3 mesiace.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, prehltnú sa a zapijú sa plným pohárom vody. Nezapíjať ľubovníkovým čajom.
Vzťah k jedlu sa neuvádza. 

Upozornenie

Liek nemajú užívať pacienti, ktorí pri záchvatoch migrény zvyknú zvracať alebo sú pri nich pripútaní na lôžko (pozri SPC, časť 4.4).
Neodporúča sa užívať počas tehotenstva. V 3. trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný.
Nie je odporúčané používať liek počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, bezpečnosť a účinnosť sa nehodnotila.
Liek sa má používať s opatrnosťou u starších pacientov, najmä tých s nízkou telesnou hmotnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek a zlyhaním (GFR < 30 ml/min/1,73 m2).
Liek má sa užívať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek (GFR > 30 ml/min/1,73 m2).
Liek sa má podávať opatrne pacientom, ktorí pravidelne pijú alkohol.
Liek sa má podávať obozretne u pacientov trpiacich dnou a diabetom mellitus.
Liek sa nemá podávať spolu s inými liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú alebo paracetamol.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov ktorí užívajú maximálne denné dávky paracetamolu. 
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek typu analgetík na liečbu bolestí hlavy môže tieto bolesti zhoršiť.
Pri užívaní lieku majú pacienti obmedziť príjem výrobkov obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu, podráždenosť, nespavosť a príležitostne rýchle búšenie srdca.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum preforatum).
Nepiť alkohol.
Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky ako závraty alebo ospalosť, pacient nemá viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Panadol Migréna môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Panadol Migréna a okamžite povedzte lekárovi, ak ste spozorovali niektorý z týchto závažných vedľajších účinkov:
- alergické reakcie s opuchom tváre, pier, úst, jazyka al ... viac >

Účinné látky

kofeín, kyselina acetylsalicylová, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36