PANADOL FEMINA tbl flm 500 mg/10 mg (blis.PVC/Al/papier-bezpeč.) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

PANADOL FEMINA
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0028/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1666D
Názov produktu podľa ŠÚKL
PANADOL FEMINA tbl flm 10x500 mg/10 mg (blis.PVC/Al/papier-bezpeč.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Cena: od 3,79 €

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti);
  • butylskopolamínium-bromid – spazmolytikum (liek proti kŕčom).

Používa sa na úľavu pri menštruačných bolestiach a kŕčoch alebo pri rádiodiagnostických výkonoch a pred endoskopiou tráviaceho traktu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov
Hmotnosť 34 - 60 kg → 1 tableta 1 až 3x denne každých 8 hodín.
Hmotnosť nad 60 kg → 2 tablety 1 až 3x denne každých 8 hodín.

Maximálna denná dávka je 6 tabliet. Odporučené dávkovanie sa nemá prekračovať.

Bez porady s lekárom sa liek môže užívať najdlhšie 3 dni. 

Spôsob použitia

Filmom obalená tableta sa má prehltnúť celá s dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva len na odporúčanie lekára a po zvážaní rizika a prínosov liečby.
Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
Liek sa má užívať s opatrnosťou u starších osôb, kvôli nežiaducim účinkom ako sucho v ústach alebo retencia moču.
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene, so srdcovým ochorením (mitrálna stenóza, ochorenie koronárnych tepien) s gastroezofageálnym refluxom alebo s intestinálnou ulceráciou. 
Počas liečby sa nemá konzumovať alkohol (riziko hepatotoxicity).
Počas liečby sa nemajú súbežne užívať iné lieky obsahujúce paracetamol.
Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie (zaostrovania), počas liečby je zakázané vedenie vozidiel a práca so strojmi.
Liek obsahuje sorbitol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou viac ako 1 z 10 000 osôb, ale menej ako 1 z 1000 osôb a môžu sa prejaviť ako:
- alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťaž ... viac >

Účinné látky

butylskopolamínium bromid, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24