Panadol Extra Novum tbl flm 500 mg/65 mg (blis.PVC/Al+Al/PET fólia) 1x24 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Panadol Extra Novum
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0164/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6791C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Panadol Extra Novum tbl flm 24x500 mg/65 mg (blis.PVC/Al+Al/PET fólia)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Cena: od 3,64 €

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín.

Používa sa u dospievajúcich od 12 rokov a dospelých: 

  • na zmiernenie bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov a bolesti pri menštruácii.
  • na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolesť v hrdle a horúčka.
  • na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach, ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie), a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu) - len na odporúčanie lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vždy je potrebné používať najnižšiu účinnú dávku po čo najkratšiu dobu nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov
1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4x denne s časovým odstupom najmenej 4 hodiny.
1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.
Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety (1 g paracetamolu).
Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4 g paracetamolu a 0,52 g kofeínu). Pri dlhodobej terapii (viac než 10 dní) dávka za 24 hodín nemá prekročiť 5 tabliet (2,5 g paracetamolu).

Dospievajúci 12 – 15 rokov
1 tableta podľa potreby 1 až 3x denne s časovým odstupom najmenej 6 hodín.
Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta.
Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín.
Pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Dĺžka liečby
Ak sa do 3 dní stav nezlepší alebo dôjde k zhoršeniu, treba sa obrátiť na lekára.
Dĺžka liečby sa má obmedziť bez porady s lekárom na 7 dní. 

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva a v období dojčenia neodporúča.
Liek nie je určený deťom do 12 rokov.

Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa musia pred začatím liečby poradiť s lekárom.
U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné podávať tento liek s opatrnosťou.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie liekov kontraindikované.

Neužívať súbežne s inými liekmi s obsahom paracetamolu, aby nedošlo k predávkovaniu.
Pri užívaní tohto lieku je potrebné vyhnúť sa nadmernému príjmu kofeínu.
Nepiť alkohol. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tieto lieky môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- depresia, zmätenosť, halucinácie;
- tras, bolesť hlavy;
- videnie mimo normy;
- opuch;
- krvácanie v tráviacom trak ... viac >

Účinné látky

kofeín, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24