PAMBA tbl 250 mg (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/19 1,06 € (0,0 %) 5,14 € (0,0 %)
02/19 1,06 € (0,0 %) 5,14 € (0,0 %)
01/19 1,06 € (0,0 %) 5,14 € (0,0 %)
12/18 1,06 € 5,14 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PAMBA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0022/73-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02123
Názov produktu podľa ŠÚKL
PAMBA tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Výrobca
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek vo forme injekčného roztoku je liečivý prípravok podporujúci zastavenie krvácania.

Používa sa pri  liečbe:
miestneho fibrinolytického krvácania, ako je:
zvýšené menštruačné krvácanie, krvácanie maternice nejasného pôvodu, po gynekologických alebo urologických operáciach, krvácanie v močovom trakte, po tonzilektómii (chirurgické odstránenie mandlí), po vytrhnutí zubov a zubných operáciach, silné krvácanie z nosa, u pacientov s poruchami zrážania krvi (napr. hemofília A a B, Werlhofova choroba, Willebrand - Jürgensov syndróm), po predávkovaní antikoagulanciami (lieky proti zrážaniu krvi)

a celkového fibrinolytického krvácania:
v priebehu fibrinolytickej (trombolytickej) liečby streptokinázou alebo urokinázou, po operáciach v hrudnej a brušnej oblasti, pri rakovine prostaty, pri leukémii, krvácanie pri pôrodnych komplikáciach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa podáva na začiatku liečby v dávke 1 tableta 2 až 3-krát denne (čo odpovedá 500 mg až 750 mg kyseliny aminometylbenzoovej denne).
Maximálna dávka 4 tablety lieku denne (čo odpovedá 1000 mg kyseliny aminometylbenzoovej denne) by nemala byť prekročená.

Podľa klinického nálezu môže liečba pokračovať zníženými dávkami. Dĺžku liečby stanoví lekár, riadi sa podľa druhu ochorenia, terapeutického efektu a podľa výsledkov testov krvnej zrážanlivosti.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú perorálne, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Deliaca ryha vo forme kríža na jednej strane tablety slúži na rozdelenie na štyri rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nesmie podávať v rannom štádiu tehotenstva.
V pokročilej fáze tehotenstva a počas laktácie možno liek podávať len v nutných prípadoch a pri zachovaní osobitnej opatrnosti.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek obsahuje laktózu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať v určitých intervaloch, ktoré sú definované takto:
Veľmi časté ( môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté ... viac >

Účinné látky

kyselina 4-aminometylbenzoová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60