PALLADONE - SR capsules 8 mg cps pld 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 79,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 79,25 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 79,25 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 79,25 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 79,25 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. AGG, GER, NEU, ONK, ORT, REU, PLM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PALLADONE - SR capsules 8 mg
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0250/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92284
Názov produktu podľa ŠÚKL
PALLADONE-SR capsules 8 mg cps pld 60x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo hydromorfóniumchlorid, ktoré je obsiahnuté v tvrdých kapsuliach s predĺženým uvoľňovaním. Je to silné analgetikum zo skupiny opioidov. Používa sa na zmiernenie silných dlhotrvajúcich bolestí. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov: 
Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka.

Kapsuly sa užívajú každých 12 hodín.
Na iniciálnu liečbu opioidmi sú vhodné 2 mg a 4 mg kapsuly. 
4 mg hydromorfónu má účinok približne ekvivalentný s 30 mg morfínsulfátu podaného perorálne. 

Pacient trpiaci silnou bolesťou - odporúča sa začať dávkou 4 mg každých 12 hodín. Podľa intenzity bolesti sa následne titruje dávka, aby sa dosiahla primeraná analgézia.
8 mg a 16 mg kapsuly nie sú vhodné na iniciálnu liečbu opioidmi. Možno ich podávať len tým pacientom, u ktorých na tlmenie chronickej bolesti nepostačujú nižšie dávky hydromorfónu.

Starší pacienti:
Dávka sa titruje postupne. Starším pacientom môžu postačovať na dosiahnutie adekvátnej analgézie nižšie dávky.

U pacientov, ktorým sa aplikovala iná dodatočná liečba bolesti (napríklad chirurgický zákrok, blokáda plexu), sa po zákroku musí dávka nanovo stanoviť.

Pacienti s poruchou pečene a žlčových ciest:
Títo pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky. Dávka takýmto pacientom musí byť dôkladne nastavená na základe klinického účinku.

Vysadenie liečby:
Odporúča sa postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. 

Spôsob použitia

Kapsuly sa môžu prehltnúť celé alebo sa môžu otvoriť a ich obsah vysypať do studeného kašovitého jedla. Obsah kapsúl sa nesmie drviť, žuvať. alebo  injikovať. Zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch. 

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva. 
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia. V prípade nutnosti užívania sa musí dojčenie ukončiť.
Neodporúča sa podávať deťom do veku 12 rokov.
U pacientov s bronchiálnou astmou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s významnou respiračnou depresiou.
Liek nesmú užívať pacienti s hypoxiou.
Liek nesmú užívať pacienti s zvýšenou hladinou oxidu uhličitého v krvi.
Liek je kontraindikovaný u pacientov v kóme.
Liek nesmú užíívať pacienti s akútnym bruchom alebo paralytickým ileom.
Liek môže vyvolať kŕče v žlčových cestách.
Liek sa nesmie užívať 24 hodín pred plánovanou operáciou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.

Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek sa uchováva pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekPALLADONE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Výrazy uvedené nižšie vysvetľujú, ako často sa vedľajší účinok vyskytuje:
Veľmi časté:   môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté:  môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej ... viac >

Účinné látky

hydromorfóniumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24