OxyNal 40 mg/20 mg tbl plg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-perfor.-jednotliv.dáv.) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 74,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 74,13 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 74,13 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 74,13 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, REU, ORT, ONK, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0043/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7816B
Názov produktu podľa ŠÚKL
OxyNal 40 mg/20 mg tbl plg 60x1x40 mg/20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-perfor.-jednotliv.dáv.)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá – oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid.
Oxykodóniumchlorid je zodpovedný za účinok lieku na potlačenie bolesti a je to silné analgetikum (liek proti bolesti) zo skupiny opioidov.
Naloxóniumchlorid, je určený na pôsobenie proti zápche. Dysfunkcia čriev (napr. zápcha) je typickým vedľajším účinkom pri liečbe opioidnými analgetikami.
Liek sú tablety s predĺženým uvoľňovaním, čo znamená, že liečivá sa postupne uvoľňujú počas predĺženého obdobia. Ich účinnosť trvá 12 hodín.

Liek je indikovaný aj na Syndróm nepokojných nôh - na druhú líniu liečby príznakov ťažkého až veľmi ťažkého syndrómu nepokojných nôh u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení liekmi s obsahom dopamínu. Ľudia so syndrómom nepokojných nôh mávajú nepríjemné pocity vo svojich končatinách. Tie môžu začať, len čo si sadnú alebo ľahnú a jedinou úľavou je pre nich nutkavé pohybovanie nohami, niekedy rukami a inými časťami tela. To veľmi sťažuje sedenie a spanie.  Liek pomáha zmierniť nepríjemné pocity, a tak znižuje nutkanie pohybovať končatinami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa má upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti každého jednotlivého pacienta. Ak lekár nepredpíše ináč, tieto tablety sa majú podávať nasledovne:

Zvyčajná začiatočná dávka u pacientov, ktorí dosiaľ neužívali opioidy, je 10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.
Pacienti, ktorí už dostávajú opioidy, môžu začať s vyššími dávkami lieku v závislosti od ich predchádzajúcich skúseností s opioidmi.
U pacientov vyžadujúcich vyššie dávky je možné dodatočné podávanie oxykodónoim-chloridu bez naloxónu, pričom maximálna denná dávka 400 mg oxykodónium-chloridu s predĺženým uvoľňovaním sa nemá prekročiť. 

Sila 5 mg/2,5 mg je určená na titráciu dávky na začiatku liečby a na individuálne nastavenie dávky. Zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne každé 1-2 dni o 5 mg/2,5 mg 2x denne, alebo v prípade potreby o 10 mg/5 mg až po dosiahnutie stabilnej dávky. 

Pri liečbe bolesti nenádorového pôvodu zvyčajne postačia dávky do 40 mg/20 mg, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.

Maximálna denná dávka: 160 mg oxykodóniumchloridu a 80 mg naloxóniumchloridu.

Liečba syndrómu nepokojných nôh
Dospelí: zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg oxykodónium-chloridu/2,5 mg naloxónium-chloridu vo forme tablety s predĺženým uvoľňovaním každých 12 hodín. Lekár určí najnižšiu dávku potrebnú na potlačenie prejavov syndrómu nepokojných nôh, ktorá sa má rozdeliť na dávku rannú a večernú. Maximálna denná dávka je 60 mg oxykodónium-chloridu a 30 mg naloxónium-chloridu.

Dĺžka liečby: Tablety sa nesmú podávať dlhšie ako je nevyhnutné. Ak je potrebná dlhodobá liečba, vyžaduje sa pravidelné a starostlivé sledovanie. Pri ukončení liečby sa odporúča dávku znižovať postupne. 

Spôsob použitia

Na perorálne použitie. Tablety so silou 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg/ 40 mg/20 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky. Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, pričom sa nesmie deliť, lámať, žúvať a ani drviť. Liek sa užíva v určených dávkach 2x denne podľa pevne stanoveného časového rozvrhu. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Neodporúča sa konzumovať prípravky z ľubovníka bodkovaného a grapefruitová šťava.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas pôrodu len vtedy, ak prínos preváži možné riziká pre nenarodené dieťa alebo novorodenca. 
Počas liečby týmto liekom sa dojčenie má ukončiť.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola preukázaná. Nie sú dostupné žiadne údaje.
Liek je kontraindikovaný ​​​​u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene.
Pri podávaní týchto tabliet pacientom s poruchou funkcie obličiek/miernym poškodením pečene je nutná opatrnosť.
Dlhodobé podávanie týchto tabliet môže viesť k fyzickej závislosti. 
Pri syndróme nepokojných nôh treba hlásiť lekárovi ak je účinok lieku priveľmi silný alebo priveľmi slabý.
Užívanie lieku predoperačne alebo počas prvých 12-24 hodín po operácii sa neodporúča. 
Liek má stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Použitie lieku môže spôsobiť pozitívnu reakciu na antidopingových testoch. 
Nepiť alkohol.
Neužívať prípravky z ľubovníka bodkovaného a grapefruitovú šťavu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať si pozor a čo robiť, keď sa u vás objavia:
Ak trpíte niektorým závažným vedľajším účinkom, ihneď sa obráťte na najbližšieho lekára.
Hlav ... viac >

Účinné látky

naloxóniumchlorid, oxykodónium chlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36