Mohlo by vás zaujímať

Oxepa
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Iné potraviny na osobitné výživové účely
Registračné číslo produktu
OHVBPKV/4782/2012/Kr
Aplikačná forma
SOL IPR - Infúzny roztok a perorálny roztok

Popis a určenie

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

Pre diétny režim pacientov na umelej ventilácii, hlavne pacientov so sepsou, akútnym zlyhaním pľúc (ALI) alebo syndrómom akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Oxepa je vysoko kalorická tekutá strava pre enterálnu výživu s nízkym obsahom sacharidov.

Obsahuje špecifickú patentovanú zmes olejov, kyselinu gamolenovú, EPA* a zvýšené množstvo antioxidantov. Obsah špecifických živín je  upravený tak, aby pokryl potreby týchto pacientov: zvýšené množstvo vitamínov E a C.
*kyselina eikosapentaneová, omega-3 mastná kyselina získaná z rybieho oleja

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Oxepa je vhodná ako jediný alebo doplnkový zdroj výživy. Môže sa používať len pod lekárskym dohľadom. Nie je určená pre deti, pokiaľ ju neodporučí lekár alebo zdravotnícky pracovník kvalifikovaný v oblasti klinickej výživy. Nepoužívať pri galaktosémii. Nepodávať parenterálne. Nepodávať vnútrožilovo. Bezgluténový. Neobsahuje laktózu. 

Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Oxepa je pripravená na okamžité použitie.

PRED OTVORENÍM DOBRE PRETREPTE.
Neotvorenú výživu skladujte pri izbovej teplote. Po otvorení zakryte, uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Nevystavujte dlhodobo svetlu.

Podanie sondou: Prietok a množstvo výživy závisia na stave a tolerancii pacienta. Dodatočnú potrebu tekutín je možné pokryť podaním vody. Pri príprave a podávaní postupujte s opatrnosťou, aby nedošlo ku kontaminácii výživy. Výživu nespotrebovanú do 24 hodín od napojenia na enterálnu súpravu znehodnoťte.