Otrivin Complete aer nao (fľ.HDPE s dávkovačom ovl. prstami) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Otrivin Complete
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0558/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64744
Názov produktu podľa ŠÚKL
Otrivin Complete aer nao 1x10 ml (fľ.HDPE s dávkovačom ovl. prstami)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Výrobca
Cena: od 5,50 €

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 rôznych liečiv:

  • xylometazolín - odstraňuje upchatie nosa;
  • ipratrópium -  zmierňuje výtok z nosa.

Používa sa u dospelých na liečbu upchatého nosa so zvýšeným výtokom (rinorea) pri bežnej nádche.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Má sa použiť najnižšia účinná dávka a liečba má trvať čo najkratšiu dobu. 

Dospelí
1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 3x za deň. Stanovená dávka sa nemá prekračovať. 
Účinok nastupuje v priebehu 5 – 15 minút.
Medzi 2 podaniami má uplynúť najmenej 6 hodín.

Liek sa nemá užívať dlhšie ako 7 dní. Ak sa pacient do 7 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Pokiaľ sa príznaky zlepšia, odporúča sa pre minimalizovanie rizika nežiaducich účinkov ukončiť liečbu ešte pred uplynutím maximálnej doby 7 dní.

Spôsob použitia

Nosový sprej je určený na použitie do nosa.

Pumpa ovládaná dvoma prstami zvisle
Pred 1. použitím je potrebné stlačiť pumpičku 4x mimo nosa, aby došlo k jej naplneniu. Nos sa vyprázdni. Fľaštička sa drží zvisle s tryskou smerujúcou hore s palcom pritlačeným na dno fľaštičky a tryskou medzi dvoma prstami. Hlava sa mierne predkloní a tryska sa vloží do nosnej dierky. Pumpička sa 1x stlačí a pacient sa súčasne s tým nadýchne nosom. 
Rovnaký postup je nutné zopakovať aj pri druhej nosovej dierke.

Po každom použití sa má tryska vyčistiť a osušiť.

Ak sprej nie je používaný dlhšie ako 6 dní, musí byť pumpička opätovne naplnená 2 stlačeniami.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Liek sa má používať počas dojčenia len na doporučenie lekára. Ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako možné riziko pre dieťa, má sa zvážiť najnižšia dávka a dĺžka liečby.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom.
Existuje iba málo skúseností s používaním lieku u pacientov starších ako 70 rokov.
Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť upchatie nosa a návrat alebo zhoršenie opuchu nosovej sliznice.
Pre zabránenie možnému šíreniu infekcie má sprej používať len jedna osoba.
Ak sa liek do kontaktu s očami, môže sa vyskytnúť dočasné neostré videnie, podráždenie, bolesť a začervenanie očí. 
Pokiaľ sa po aplikácii lieku zhorší zrak (rozmazané videnie, mydriáza), vyskytnú sa závraty alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať Otrivin Complete a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
známky alergickej reakcie ako problémy s dýchaním, rozprávaním alebo p ... viac >

Účinné látky

ipratrópiumbromid, xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36