Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,70 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 1,07 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
11/17 1,07 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
10/17 1,07 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
09/17 1,07 € 2,63 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0860/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28913
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Jedná sa o antibiotikum. Liek patrí do skupiny antibiotík nazývaných penicilíny. Používa sa na liečbu infekcií vyvolaných baktériami, ktoré sú citlivé na amoxicilín.

Používa sa na liečbu:

  • infekcií ucha, hrdla, nosa a nosových dutín
  • infekcií dýchacích ciest, ako je zápal priedušiek a zápal pľúc
  • infekcií močového mechúra
  • na prevenciu infekcie srdca počas operácie v oblasti úst alebo hrdla
  • včasného štádia lymskej choroby (z uštipnutia kliešťom)
  • vredov žalúdka spôsobených baktériou Helicobacter pylori

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie amoxicilínu závisí od veku, telesnej hmotnosti a renálnych funkcií pacienta, od závažnosti a lokalizácie infekcie ako aj od predpokladaného alebo zisteného pôvodcu ochorenia. Lieky sa podávajú perorálne. Tablety sa majú užívať nerozhryznuté (v celku) a zapiť tekutinou (napr. pohárom vody). Príjem potravy neovplyvňuje absorpciu amoxicilínu. Liečba má pokračovať 2 až 3 dni po vymiznutí symptómov. V prípade infekcií vyvolaných beta-hemolytickými streptokokmi má terapia trvať 6 – 10 dní, aby sa dosiahla eradikácia patogénu.

Dospelí a dospievajúci (> 40 kg telesnej hmotnosti): zvyčajné dávkovanie sa pohybuje v rozsahu 750 mg až 3 g amoxicilínu denne rozdelené do dvoch alebo troch jednotlivých dávok. Odporúčania pre špeciálne dávkovanie:
Tonzilitída: 1g 2x denne.
Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých: 1 g 2x denne.
Pneumónia získaná v komunite: 1g 3x denne (t.j. každých 8 hodín).
Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 500 mg až 1 g 3x denne, počas 14 – 21 dní.
Eradikácia Helicobacter pylori: 1 g amoxicilínu 2x denne v kombinácii s 500 mg klaritromycínu dvakrát denne a 20 mg omeprazolu alebo 30 mg lanzoprazolu dvakrát denne počas 7 – 14 dní. V populácii s viac ako 20 % rezistenciou na klaritromycín sa má zvážiť alternatívna schéma dávkovania.

Deťom s hmotnosťou viac ako 40 kg sa majú podávať zvyčajné dávky určené pre dospelých.

Dávkovanie u detí (s telesnou hmotnosťou do 40 kg): Denná dávka u detí je 40-90 mg/kg/deň rozdelených do 2 až 3 jednotlivých dávok* (nesmie presiahnuť 3g/deň) v závislosti od indikácie, závažnosti ochorenia a citlivosti patogéna. *FK/FD údaje naznačujú, že dávkovanie trikrát denne je spojené so zosilneným účinkom, preto sa dávkovanie dvakrát denne odporúča len v prípade, keď je dávka v hornej hranici rozsahu. Odporúčania pre špeciálne dávkovanie:
Tonzilitída: 50 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok.
Akútna otitis media: V oblastiach s vysokým výskytom pneumokokov so zníženou citlivosťou na penicilíny sa má dávkovacia schéma viesť podľa národných/lokálnych odporúčaní.
Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 50 mg/kg/deň rozdelených do troch dávok, počas 14 – 21 dní.

Dávkovanie pri prevencii endokarditídy: 2 – 3 g amoxicilínu sa podávajú perorálne hodinu pred chirurgickým zákrokom. Deti: 50 mg amoxicilínu/kg telesnej hmotnosti podávaných ako jednorazová dávka jednu hodinu pred chirurgickým zákrokom.

Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek: dávka sa má znížiť, pacienti s renálnym klírensom nižším ako 30 ml/min sa odporúča predĺženie dávkovacieho intervalu a redukcia celkovej dennej dávky. V prípade renálneho zlyhávania nemožno použiť krátkodobú liečbu jednorazovou dávkou 3 g. Dospelí (vrátane starších pacientov):

Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Úprava dávky nie je potrebná.

 

10 – 30

500 mg

12 hod

< 10

500 mg

24 hod

V prípade hemodialýzy: 500 mg sa má podať na konci zákroku.

Poškodenie funkcie obličiek u detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg:

Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Zvyčajná dávka

Úprava dávky nie je potrebná.

10 – 30

Zvyčajná dávka

12 hod (zodpovedá 2/3 dávky)

< 10

Zvyčajná dávka

24 hod (zodpovedá 1/3 dávky)

Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou pečene: Pokiaľ funkcia obličiek nie je poškodená, zníženie dávky nie je potrebné.

Upozornenie:
Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.
Amoxicilín sa môže užívať počas dojčenia (Doteraz sa po užívaní amoxicilínu nehlásili žiadne škodlivé účinky na dojčené dieťa).
Opatrnosť je potrebná u nedonosených detí a počas neonatálneho obdobia: majú sa sledovať renálne, hepatálne a hematologické funkcie.
Pri vysokých dávkach je nevyhnutné udržiavať dostatočný prísun a výdaj tekutín, aby sa minimalizovalo riziko kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom, počas liečby vysokými dávkami pravidelne kontrolovať krvný obraz.
precitlivenosťou na penicilín; možnosť skríženej alergie na iné beta-laktámy, ako sú cefalosporíny, sa má vziať do úvahy.
Pri súčasnom užívaní niektorých ďalších liekov je potrebná opatrnosť, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte priamo do nemocnice:
Tieto závažné vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu po ... viac >

Účinné látky

amoxicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36