Kategorizačné údaje
Maximálna cena 211,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 31,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 179,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 31,73 € (0,0 %) 179,81 € (0,0 %)
05/24 31,73 € (0,0 %) 179,81 € (0,0 %)
04/24 31,73 € (0,0 %) 179,81 € (0,0 %)
03/24 31,73 € 179,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oralair 300 IR
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0854/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85040
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oralair 300 IR tbl slg 3x30x300 IR (blis. PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL SLG - Sublingválna tableta
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje extrakt z alergénov trávového peľu. Liečba je zameraná na zvýšenie imunologickej znášanlivosti trávových peľov a následne na oslabenie alergických príznakov.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí od 5 rokov na liečbu alergie na trávový peľ, ktorá sa prejavuje sennou nádchou (kýchanie, výtok z nosa a svrbenie v nose, upchatý nos) so zápalom alebo bez zápalu očných spojoviek (svrbenie a slzenie očí).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba pozostáva zo začiatočnej fázy (vrátane 3-dňového zvyšovania dávkovania) a udržiavacej fázy.

Liečba sa má začať približne 4 mesiace pred očakávaným začiatkom sezóny trávových peľov a musí pokračovať až do konca celej sezóny trávových peľov.

Dospelí, dospievajúci a detí od 5 rokov

Začiatočná liečba
Dávka sa zvyšuje počas obdobia 3 dní, kým sa dosiahne udržiavacia dávka podľa nasledujúcej schémy:
1. deň - 1 tableta 100 IR (užíva sa pod lekárskym dohľadom)
2. deň - 2 tablety 100 IR súčasne
3. deň - 1 tableta 300 IR
Obdobie zvyšovania dávkovania sa môže predĺžiť, ak to lekár považuje za potrebné v závislosti od stavu pacienta.

Udržiavacia liečba
1 tableta 300 IR denne až do konca peľovej sezóny.

Vo všeobecnosti, ak sa liečba preruší na menej ako 7 dní, treba v liečbe pokračovať.
Ak by prerušenie trvalo dlhšie ako 7 dní, odporúča sa pokračovať v liečbe pod lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety sa vložia pod jazyk a pod jazykom sa držia až do ich úplného rozpustenia (aspoň 1 minútu) a potom sa prehltne. 5 minút po užití sa nemá konzumovať jedlo a nápoje. Odporúča sa užívať tablety počas dňa, do prázdnych úst.

Upozornenie

Liečbu majú predpisovať a iniciovať lekári s primeranou kvalifikáciou a skúsenosťami s liečbou alergických ochorení. V prípade pediatrickej liečby by lekár mal mať príslušnú kvalifikáciu a skúsenosti s deťmi.
Liečba sa nemá začať počas tehotenstva (kontraindikované). 
Ak pacientka otehotnie počas liečby, môže pokračovať v užívaní lieku, ak je to potrebné, ale pod prísnym dohľadom.
Užívanie lieku počas dojčenia sa môže zvážiť s ohľadom na prínos liečby pre matku a prínos dojčenia pre dieťa.
Liek nie je určený na použitie u detí vo veku do 5 rokov, bezpečnosť a účinnosť neboli preukázané.
U pacientov vo veku nad 65 rokov nie sú k dispozícii skúsenosti s liekom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnými zápalmi v ústnej dutiny (napr. ústny plochý lišaj, ústne ulcerácie alebo ústna mykóza).
Liečba nemá začať u pacientov s astmou, u ktorých sa vyskytla akútna infekcia dýchacích ciest, až kým sa infekcia nevylieči.
V prípade chirurgického zákroku v ústnej dutine, vrátane extrakcie zuba, sa má začatie liečby liekom odložiť a prebiehajúca liečba sa má prerušiť až do úplného zahojenia ústnej dutiny.
Liek obsahuje laktózu a manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby s Oralairom budete vystavený účinkom látok, ktoré môžu vyvolať reakcie v mieste podania a/alebo alergické príznaky, ktoré môžu postihnúť celé telo. Môžete očakávať reakcie v mieste p ... viac >

Účinné látky

lipnica lúčna (Poa pratensis), mätonoh trváci (Lolium perenne), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), timotejka lúčna (Phleum pratense), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24