Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov plv icd 150 µg 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 25,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,33 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,00 € (0,0 %) 24,33 € (0,0 %)
04/24 1,00 € (0,0 %) 24,33 € (0,0 %)
03/24 1,00 € (0,0 %) 24,33 € (0,0 %)
02/24 1,00 € 24,33 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/593/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85159
Názov produktu podľa ŠÚKL
Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách plv icd 30x150 µg (blis.PA/Alu/PVC+inh.)
Aplikačná forma
PLV ICD - Inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo indakaterol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných bronchodilatanciá. Po inhalácii uvoľňuje svalstvo v stenách drobných priechodov vzduchu v pľúcach. Pomáha tak otvárať dýchacie cesty, čím sa uľahčuje prúdenie vzduchu dnu aj von.

Používa sa na uľahčenie dýchania u dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Inhalácia 150 μg (1 kapsula) 1x denne.
Dávka sa má zvýšiť iba na pokyn lekára.

Maximálna dávka je 300 μg (2 kapsuly) 1x denne.

Účinok lieku pretrváva 24 hodín.

Spôsob použitia

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule je určený na inhalačné použitie pomocou inhalátora.
Inhaluje sa každý deň v rovnakom čase.
Kapsuly sa nesmú prehĺtať ani chytať mokrými rukami. Z blistra sa smú vybrať až tesne pred použitím.
Inhalátor sa nesmie umývať vodou.

Pokyny na zaobchádzanie a použitie lieku aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 14.

Upozornenie

Liek sa nemá používať pri astme.
Liek sa má používať v tehotenstve len vtedy, ak je očakávaný prínos väčší ako potenciálne riziká.
Rozhodnutie, či ukončiť/prerušiť dojčenie alebo liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa nemá používať u detí vo veku do 18 rokov.
Ak sa u pacienta individuálne objaví závrat, nemá viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým symptómy neustúpia. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ihneď povedzte svojmu lekárovi
- ak pocítite drvivú bolesť v hrudníku (časté).
- ak budete mať vysokú hladinu cukru v krvi (cukrovku). Budete sa cí ... viac >

Účinné látky

indakaterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30