Omeprazolum - FAGRON v liekovke širokohrdlej 1x5 g

Mohlo by vás zaujímať


Omeprazolum - FAGRON
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Dodávatelia

Popis a určenie

Biely alebo takmer biely prášok. Je veľmi ťažko rozpustný vo vode, mierne rozpustný v liehu 96%. Omeprazol ako liečivo tráviaceho ústrojenstva (inhibítor protónovej pumpy) sa v magistraliter príprave používa najmä u detí do 2 rokov pri gastroezofageálnom refluxe v dávkach medzi 0,7–2,8mg/kg/deň.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Stabilita vo vodnom prostredí závisí od pH, ktoré musí byť zásadité. Z tohto dôvodu je je pre zapracovanie vhodný suspenzný základ SyrSpend® SF Alka.