OLYNTH PLUS 1 mg/50 mg/ml nosový roztokový sprej aer nao (fľ.HDPE biela) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

OLYNTH PLUS 1 mg/50 mg/ml nosový roztokový sprej
5
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0018/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6797C
Názov produktu podľa ŠÚKL
OLYNTH PLUS 1 mg/50 mg/ml nosový roztokový sprej aer nao 1x10 ml (fľ.HDPE biela)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Cena: od 4,92 €

Popis a určenie

Liek - nosový roztokový sprej obsahuje xylometazolínium-chlorid a dexpantenol.

Xylometazolínium-chlorid vyvoláva rýchle stiahnutie krvných ciev v nosovej sliznici a znižuje opuch nosovej sliznice.
Dexpantenol je liečivo odvodené z vitamínu, kyseliny pantoténovej, ktoré urýchľuje hojenie nosovej sliznice a chráni ju.

Používa sa:

  • na zmiernenie opuchu nosovej sliznice pri zápale nosovej sliznice (rinitída) a na urýchlenie hojenia raniek na nosovej sliznici,
  • na zmiernenie nealergického zápalu nosovej sliznice (vazomotorická rinitída),
  • na liečbu zhoršeného dýchania nosom po operácii nosa.

Liek je určený na použitie u dospelých a detí vo veku 6 rokov alebo starších.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 9. 6. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti vo veku od 6 rokov a staršie:
Zvyčajná dávka: 1 vstrek do každej nosovej dierky najviac 3x denne podľa potreby.

Účinok sa dostaví do 5 - 10 minút po podaní lieku.

Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebude pacient cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné obrátiť sa na lekára.
Dĺžka trvania liečby je obmedzená na 7 dní, pokiaľ nie je lekárom určené inak. V súvislosti s dĺžkou trvania liečby u detí je vždy potrebné poradiť sa s lekárom.
S opakovaným používaním lieku je možné začať len po niekoľkodňovej prestávke.

Spôsob použitia

Na použitie do nosa.

Odstráni sa ochranný kryt z rozprašovača.
Pred 1. použitím sa stlačí hlavica spreja 5x, pokým sa neobjaví jemný aerosól. Ak sa sprej nepoužíval dlhšie obdobie, hlavicu je potrebné pred použitím 2x stlačiť.

Podávanie lieku u detí mladších ako 12 rokov sa má vykonávať pod dohľadom dospelej osoby.
Špička rozprašovača sa zavedie v čo najkolmejšej polohe do jednej nosovej dierky a 1x sa zatlačí hlavica spreja. Pri podaní spreja sa má pacient opatrne nadýchnuť nosom. Ak je to potrebné, postup sa má zopakovať pri druhej nosovej dierke. 
Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu spreja s očami.

Špička rozprašovača sa má po každom použití utrieť papierovou vreckovkou a kryt sa má nasadiť späť na rozprašovač.
Z hygienických dôvodov a na predchádzanie infekciám má každú fľaštičku spreja používať len 1 osoba.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 3.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva kvôli nedostatočným údajom.
Liek sa nemá používať počas obdobia dojčenia, pretože nie je známe, či sa vylučuje do materského mlieka.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 6 rokov.
Pre deti vo veku 2 - 6 rokov sú na trhu lieky s nižšou silou.
V prípade nesprávneho alebo nadmerného používania, liek môže vyvolať kardiovaskulárne a neurologické nežiaduce účinky.
Dlhodobé používanie alebo používanie vyšších dávok tohto lieku môže viesť k dlhotrvajúcemu opuchu alebo možnému stenčeniu (poškodeniu) nosovej sliznice.
Má sa predísť súbežnému používaniu s liečivami, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak (napr. doxapram, ergotamín, oxytocín, inhibítory monoamínoxidázy tranylcypromínového typu alebo tricyklické antidepresíva), pretože môže dôjsť k zvýšeniu vazokonstrikčného účinku.
Po 1. otvorení fľaštičky sa má liek použiť do 6 mesiacov.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- reakcia z precitlivenosti ako je napr. opuch kože a slizníc, kožná vyrážka, svrbenie.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 os ... viac >

Účinné látky

dexpantenol, xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36