OlynMuco s príchuťou medu a citrónu 20 mg/ml sir (fľ.skl.jantárová) 1x150 ml

Mohlo by vás zaujímať


OlynMuco s príchuťou medu a citrónu 20 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0342/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2873A
Názov produktu podľa ŠÚKL
OlynMuco s príchuťou medu a citrónu 20 mg/ml sir 1x150 ml (fľ.skl.jantár.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup

Popis a určenie

Liek sa používa na úľavu od prieduškového kašľa, napomáha rozpúšťaniu hlienu v pľúcach, aby sa dal ľahšie vykašľať.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: podáva sa 10 ml 4x denne. Maximálna celková denná dávka je 40 ml.

Spôsob použitia

Na odmeranie dávky slúži plastová odmerka s 10 ml stupnicou, ktorá je súčasťou balenia lieku. Po odmeraní jednotlivej dávky sa sirup vypije. Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá užívať, pokiaľ potenciálny prínos liečby neprevyšuje možné riziko (rozhodne lekár).
V období dojčenia je nutné použitie lieku konzultovať s lekárom.
U detí do 12 rokov sa liek neodporúča.
U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene je potrebná opatrnosť.
Ak kašeľ pretrváva počas viac ako 7 dní, má tendenciu sa vracať alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy, je nutné obrátiť sa na lekára.
Liek sa nemá podávať pri pretrvávajúcom alebo chronickom kašli, aký sa vyskytuje pri astme, alebo ak je kašeľ sprevádzaný rozsiahlou sekréciou, pokiaľ tak neodporučí lekár.
Liek sa nemá kombinovať s antitusikami pri liečbe kašľa.
Liek obsahuje alkohol.
Počas liečby sa nemajú konzumovať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať čokoľvek z nižšie uvedeného, PRESTAŇTE užívať tento liek a bezodkladne vyhľadajte pomoc:
Alergické reakcie vrátane kožných vyrážok (ktoré môžu byť vážne a zahrnovať pľuzgiere a ... viac >

Účinné látky

guajfenezín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36