Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,39 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,39 € (0,0 %) 3,02 € (0,0 %)
05/22 1,39 € (0,0 %) 3,02 € (0,0 %)
04/22 1,39 € (+3,0 %) 3,02 € (-1,3 %)
03/22 1,35 € 3,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, ENP, DIA, KLF, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oltar 3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0298/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93259
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oltar 3 mg tbl 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek znižuje hladinu krvného cukru. Používa sa pri určitej forme cukrovky (diabetes mellitus typu 2), ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nemajú dostačujúci účinok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg glimepiridu. - Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie dávkovanie postupne zvýšiť v intervale približne 1-2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.
Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.

Pacienti nedostatočne kontrolovaní metformínom
U týchto pacientov sa môže začať súbežná liečba pod dohľadom lekára - dávky metformínu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky glimepiridu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. 

Pacienti nedostatočne kontrolovaní glimepiridom
Ak to je nevyhnutné, môže sa začať inzulínová terapia pod dohľadom lekára - dávky glimepiridu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky inzulínu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na glimepirid
Je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.
​V niektorých prípadoch, obzvlášť u antidiabetík s dlhým polčasom, sa odporúča niekoľkodňová vymývacia fáza.
Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. - Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.
Na základe odpovede organizmu sa môže dávkovanie glimepiridu postupne zvyšovať

Zmena liečby z inzulínu na glimepirid
Diabetes mellitus 2. typu - Prechod má byť uskutočnený pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, krátko pred jedlom alebo počas jedla, najlepšie raňajok alebo iného 1. hlavného jedla, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tableta má deliacu ryhu, ktorá slúži na ľahšie prehĺtanie lieku, nie je určená na rozdeleniu lieku na 2 dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva nesmie užívať.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 8 rokov nebola stanovená.
Pre deti vo veku 8-17 rokov sú limitované údaje o liečbe glimepiridom v monoterapii.
Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi.
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov a monitorovať hladinu glykémie.
V prípade hypoglykémie alebo hyperglykémie je potrebné zvážiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov Oltaru 3 mg závisí od dávky a vymizne po znížení dávky alebo po ukončení liečby.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie objavia na začiatku liečby.
Okamžite informujte lekára, ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24