Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 0,89 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
10/22 0,89 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
09/22 0,89 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
08/22 0,89 € 1,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INT, GER, ENP, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oltar 2 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0297/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93289
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oltar 2 mg tbl 30x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo glimepirid, ktorý znižuje hladinu krvného cukru.

Používa sa pri cukrovke 2. typu (diabetes mellitus typu 2), ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nemajú dostačujúci účinok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg (1/2 tablety) denne.
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie dávkovanie postupne zvýšiť v intervale približne 1-2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg denne.
Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg denne.

Kombinovaná terapia

Kombinovaná terapia sa musí začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.
Kombinácia s metformínom: dávka metformínu sa udržiava a terapia glimepiridom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až po maximálnu dennú dávku.
Kombinácia s inzulínom: dávka glimepiridu sa udržiava a terapia inzulínu sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie.

Zvyčajne postačuje jednorazová denná dávka glimepiridu. Ak pacient zabudne užiť dávku, nesmie si zvýšiť ďalšiu dávku. Ak má pacient hypoglykemickú reakciu po užití 1 mg denne, cukrovku možno kompenzovať aj samotnou diétou.

So zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, preto môže potreba glimepiridu v priebehu liečby klesať. Aby sa predišlo hypoglykémii, má sa zvážiť dočasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby.

Prechod z iných perorálnych antidiabetík na glimepirid

Musí vziať do úvahy sila a trvanie účinku predchádzajúceho lieku. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg denne. Podľa odpovede na liečbu sa môže dávka glimepiridu postupne zvyšovať.  V niektorých prípadoch, hlavne ak pacient užíval antidiabetiká s dlhým trvaním účinku (napr. chlórpropamid), sa odporúča dodržať niekoľkodňový vymývací postup.

Prechod z inzulínu na glimepirid

Prechod sa musí uskutočniť pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety majú prehltnúť celé a zapiť aspoň pol pohárom vody. Tablety sa nemajú drviť ani žuť. Odporúča sa užiť liek krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok (alebo krátko pred prvým hlavným jedlom alebo počas prvého hlavného jedla). Je dôležité, aby sa počas liečby nevynechávalo žiadne denné jedlo. 

Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie užívať, ak pacientka plánuje otehotnieť alebo ak sa tehotenstvo potvrdí, má sa čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.
Dojčenie počas užívania lieku sa neodporúča.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je liek kontraindikovaný.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia a pravidelné merania hladiny glukózy v krvi a v moči, pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty). 
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi) a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Prejavy hypoglykémie vo väčšine prípadov rýchlo vymiznú po podaní cukru (kocky cukru, sladkého džúsu, osladeného čaju), preto je potrebné, aby pacient mal vždy pri sebe nejaký cukor. Ak podanie cukru nepomôže alebo sa prejavy hypoglykémie vyskytnú opätovne je potrebné vyhľadať lekára alebo najbližšiu pohotovosť.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov Oltaru 2 mg závisí od dávky a vymizne po znížení dávky alebo po ukončení liečby.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie objavia na začiatku liečby.
Okamžite informujte lekára, a ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24