Olanzapine Accord 5 mg filmom obalené tablety tbl flm (bli.Al/Al) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 4,94 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 4,94 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 4,94 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 4,94 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0719/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0440A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Olanzapine Accord 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x5 mg (bli.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo olanzapín a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu nasledujúcich stavov:

  • schizofrénia
  • stredne ťažké až ťažké manické epizódy

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Schizofrénia: Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg/deň.
Manická epizóda: Počiatočná dávka je 15 mg v 1 dávke denne v monoterapii alebo 10 mg denne pri kombinovanej terapii.
Prevencia rekurencie bipolárnej poruchy: Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg/deň. U pacientov, ktorí boli v manickej epizóde liečení olanzapínom, sa pokračuje pre prevenciu rekurencie rovnakou dávkou.
V priebehu liečby schizofrénie, manických epizód a prevencie rekurencie bipolárnej poruchy môže byť denné dávkovanie následne prispôsobované v rozmedzí 5 - 20 mg/deň. Zvýšenie na vyššiu ako odporúčanú počiatočnú dávku spravidla nemá nastať v intervaloch kratších ako 24 hodín.

Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene: Má sa zvážiť podanie nižšej začiatočnej dávky (5 mg/deň).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene:
U týchto pacientov je vhodné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku (5 mg). V prípade mierneho poškodenia pečene (cirhóza, Childova-Pughova trieda A alebo B) má byť začiatočná dávka 5 mg a zvyšovať sa má len s opatrnosťou.

Pri prítomnosti viac ako jedného faktora, ktorý môže spomaľovať metabolizmus (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčenie) sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky. Zvyšovanie dávky u týchto osôb musí byť opatrné.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Počas liečby sa nesmie dojčiť (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.

U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často sa vyskytuje fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú:
- nezvyčajné pohyby (častý vedľajší účinok, ktorý môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
hlavne tváre alebo jazyka;
- krvné zrazeniny ... viac >

Účinné látky

olanzapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24