Oftaquix 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo (fľ.LDPE) 1x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,68 € (0,0 %) 5,46 € (0,0 %)
04/24 1,68 € (0,0 %) 5,46 € (0,0 %)
03/24 1,68 € (0,0 %) 5,46 € (0,0 %)
02/24 1,68 € 5,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oftaquix 5 mg/ml očné roztokové kvapky
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0180/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92187
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oftaquix 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo levofloxacín, čo je antibiotikum zo skupiny fluórochinolónov. Usmrcuje niektoré typy baktérií, ktoré môžu spôsobovať infekcie.

Používa sa u dospelých a detí od 1 roka na liečbu bakteriálnych infekcií, ktoré postihujú prednú časť povrchu oka. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 1 roka
1.- 2. deň: 1-2 kvapky do postihnutého oka/očí každé 2 hodiny. Maximálne 8x denne.
3.- 5. deň: 1-2 kvapky do postihnutého oka/očí. Maximálne 4x denne.

Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a od klinického a bakteriologického priebehu infekcie.

Zvyčajná dĺžka liečby je 5 dní. Ak sa po 5 dňoch pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Podanie do oka.

Pred aplikáciou je potrebné umyť si ruky. Špička kvapkadla sa nesmie dotknúť oka, okolia oka ani prstov.
Hlava sa zakloní dozadu a fľaštička sa podrží kolmo nad okom. Pozerať sa smerom hore.
Prstom sa potiahne spodné viečko nadol, čím sa vytvorí vačok medzi viečkom a okom, kde sa vkvapne 1-2 kvapky.
Oko sa zavrie a prstom sa približne 1 minútu stlačí vnútorný kútik oka.
Z kože okolo oka sa utrie zvyšok roztoku.

Ak sa súbežne lokálne používajú aj iné očné lieky, má sa medzi podaniami dodržať interval aspoň 15 minút. 
Ak sa má aplikovať masť, najskôr sa aplikujú kvapky a potom masť.

Kontaktné šošovky je potrebné pred aplikáciou kvapiek vybrať. Nasadiť späť sa môžu až po 15 minútach.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

Pacienti s vonkajšími očnými infekciami nesmú nosiť kontaktné šošovky.
Liek sa má používať počas tehotenstva a dojčenia len vtedy, keď je potenciálny prínos vyšší ako potenciálne riziko pre plod, resp. dojčené dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí vo veku do 1 roka kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid.
Mäkké kontaktné šošovky môžu reagovať s benzalkónium-chloridom a zmeniť svoje zafarbenie.
Po 1. otvorení sa má použiť do 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Po použití Oftaquixu sa vedľajšie účinky prejavujú asi u jedného z desiatich pacientov. Väčšina z nich ovplyvňuje len oko a nemusí trvať veľmi dlho. Ak zaznamenáte akýkoľvek závažný alebo dlhodobo p ... viac >

Účinné látky

levofloxacín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36