Ofost 10 IU/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.s krúžkom) 10x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ofost 10 IU/ml injekčný/infúzny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0261/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5097C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ofost 10 IU/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 10x1 ml (amp.skl.s krúžkom)
Aplikačná forma
SOL IJF - Injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Každá ampulka lieku obsahuje 16,7 mikrogramov oxytocínu (ekvivalent 10 IU) v 1 ml roztoku. Oxytocín je hormón, ktorý vyvoláva kontrakcie (sťahy) hladkých svalov maternice.

Liek sa používa:

  • na vyvolanie alebo posilnenie kontrakcií počas pôrodu;
  • počas cisárskeho rezu;
  • na prevenciu a kontrolu krvácania po pôrode vášho dieťaťa;
  • na pomoc pri vedení potratu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Lekár rozhodne, kedy a ako bude liek podávaný.
Zvyčajná dávka sa líši v určitých prípadoch.
Viac uvedené v SPC časť 4.2

Spôsob použitia

Liek je pred použitím spravidla zriedený a podávaný ako intravenózna (kvapková) infúzia do jednej z žíl. Na prípravu intravenóznej infúzie môže lekár použiť 5 IU oxytocínu.
Oxytocín môže byť podávaný injekciou do svalu.

Upozornenie

Oxytocín je v tehotenstve kontraindikovaný s výnimkou použitia z prísne medicínskych dôvodov, ako je indukcia alebo posilnenie pôrodu alebo pri spontánnom alebo indukovanom potrate.
Oxytocín sa môže v malom množstve objaviť v materskom mlieku.
Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich.
Liek sa nesmie podávať počas 6 hodín po podaní vaginálnych prostaglandínov (pozri SPC časť 4.5 Liekové a iné interakcie).
Účinná látka v lieku môže spôsobiť závažnú alergickú reakciu (anafylaxiu) u pacientiek s alergiou na latex.
Liek má byť podávaný iba zdravotníckym personálom v nemocnici.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite ukončite podávanie Ofostu a kontaktujte lekára alebo najbližšiu pohotovosť, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
závažná alergická (anafylaktická/anafylaktoidná) reakcia ... viac >

Účinné látky

oxytocín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60