O2 kyslíkový sprej na inhaláciu 1x8 l

Mohlo by vás zaujímať


O2 kyslíkový sprej
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Kyslík v spreji s náplňou 8 litrov o čistote 99,4%. Vybavený inhalačnou maskou. Pre domáce využitie.

Počet dávok: 80x.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1. Zložte masku aj kryt z fľaše.
2. Masku nasaďte zúženou časťou na modrý ventil. Označenie „UP“ - nahor.
3. Masku nasaďte na ústa a nos, stlačte modrý ventil na cca 3 sekundy a zároveň sa nadýchnite.

Fľaše sa nemôžu opakovane plniť. Výrobok nie je tlaková fľaša, ale kyslíkový sprej.

Upozornenie: Nádoba pod tlakom. Nevystavujte slnečnému svetlu a teplotám nad 40 °C. Neprepichujte a nehádžte do ohňa, ani
po použití. Uchovávajte mimo dosahu detí. Fľaše skladujte pri teplote neprevyšujúcej 40 °C, mimo dosahu ohňa, udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.