Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NuvaRing
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0023/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40420
Názov produktu podľa ŠÚKL
NuvaRing ins vag 3 (vre.Al/PE/PET)
Aplikačná forma
INS VAG - Vaginálny inzert
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok ja antikoncepčný krúžok, ktorý sa zavádza do pošvy, sa používa na zabránenie otehotneniu. Každý krúžok obsahuje malé množstvo 2 ženských pohlavných hormónov - etonogestrel a etinylestradiol. Je takzvanou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou.

Prípravok je určený pre ženy v plodnom veku (bezpečnosť a účinnosť bola preukázaná u žien vo veku 18 až 40 rokov).

Prípravok pôsobí rovnako ako kombinovaná antikoncepčná tableta (tableta), ale namiesto každodenného užívania tablety sa krúžok používa počas 3 po sebe idúcich týždňov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre mužov.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prípravok sa zavádza na dobu 3 týždňov, potom sa na 1 týždeň vyberie. Ku krvácaniu z vysadenia zvyčajne dochádza 2-3 dni po vybratí a pred ďalším zavedením nového krúžku sa nemusí úplne zastaviť.

Podrobný postup je uvedený v SPC časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania AKO POUŽÍVAŤ NUVARING a AKO ZAČAŤ POUŽÍVAŤ NUVARING.

Spôsob použitia

Antikoncepčný krúžok si v pravidelných odstupoch zavádza žena sama do pošvy podľa inštrukcií lekára. Na zavedenie si má žena zvoliť polohu, ktorá je pre ňu najpohodlnejšia, napr. v stoji s podopretou jednou nohou, v podrepe alebo v ľahu. Krúžok sa musí stlačiť a zaviesť do pošvy tak, aby sa po jeho zavedení cítila žena pohodlne. Odporúča sa, aby si ženy pravidelne kontrolovali prítomnosť krúžku v pošve (napríklad pred a po pohlavnom styku). Vaginálny krúžok sa musí do pošvy zaviesť v správny deň menštruačného cyklu. 
Z pošvy sa vyberá pomocou ukazováka, ktorým sa krúžok podoberie alebo sa krúžok uchopí medzi ukazovák a prostredník a vytiahne sa.

Počas liečby sa neodporúča konzumovať prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Upozornenie

Prípravok je určený pre ženy v plodnom veku. Počas tehotenstva sa nepoužíva. Ak si pacientka želá otehotnieť, odporúča sa, aby mala prirodzenú menštruáciu predtým, ako sa bude snažiť počať dieťa.
Prípravok sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli skúmané.
Prípravok je kontraindikovaný v prípade závažných ochorení pečene (v prítomnosti alebo v anamnéze), vrátane nádorov pečene (benígnych alebo malígnych), kým sa hodnoty funkcie pečene nevrátia do normálu.
Prípravok je kontraindikovaný u pacientiek s rizikom vzniku alebo už prítomnou tromboembóliou (venóznou alebo arteriálnou).
Počas liečby sa odporúča nefajčiť.
Veľmi dôležitá je pravidelná návšteva gynekológa s preventívnymi prehliadkami.
Pred plánovaným chirurgickým zákrokom môže byť potrebné vynechať aplikáciu lieku.
Používanie prípravku môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.
Prípravok sa uchováva v chladničke pri teplote 2-8°C. Po výdaji pacientke sa uchováva 4 mesiace pri teplote do 30°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa
u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Nuva ... viac >

Účinné látky

etinylestradiol, etonogestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 40