Nutrison Protein Plus Multifibre 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Nutrison Protein Plus Multifibre
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0202
Aplikačná forma
SOL - Roztok

Popis a určenie

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely. Nutrične kompletná tekutá výživa so zvýšeným obsahom bielkovín, s vlákninou. Pripravená k priamej spotrebe, určená predovšetkým na podávanie sondou. Bezgluténová. Sterilizovaná.

• Len na enterálne použitie.
• Používajte len pod lekárskym dohľadom.
• Pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením u pacientov v miernom stresovom metabolizme. 

Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím je treba skontrolovať neporušenosť obalu. Dobre sa pretrepe. Pokiaľ sa s balením manipuluje asepticky, doba zavesenie je max. 24 hodín po otvorení. Nerozpúšťajte ani nepridávajte do prípravku liečivá.
Kontraindikácie:
• Nevhodné pre dojčatá a pre pacientov s galaktosémiou.
• Zvýšená opatrnosť je potrebná u detí od 1-6 rokov veku.
• Nevhodné pre pacientov vyžadujúcich bezzvyškovú diétu. 

UPOZORNENIE: Len na enterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Môžu nastať koagulácie prípravku v gastrointestinálnom trakte, napr. pri interakciách s liekmi. Starostlivo sledujte klinický stav. Informácie ohľadom zloženia a výživových hodnôt sa nachádza na obale a etikete.