NUROFEN Rapid 200 mg Capsules cps mol 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

NUROFEN Rapid 200 mg Capsules
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0178/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06297
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nurofen Rapid 200 mg Capsules cps mol 10x200 mg (blis.nepriehľ.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktroý patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs).

Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu:

  • miernej a stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy, bolesť zubov, bolesť pri menštruácii
  • horúčky a bolesti spojenej s bežným prechladnutím.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 20 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nad 40 kg:

Začiatočná dávka je 200-400 mg (1-2 kapsuly). V prípade potreby možno užiť ďalšiu dávku, a to 1-2 kapsuly. Odstup medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny pre dávku 200 mg. Maximálna celková denná dávka je 1 200 mg ibuprofénu (6 kapsúl).

Deti s telesnou hmotnosťou 20-39 kg:

Maximálna celková denná dávka ibuprofénu je 20-30 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelená do 3-4 dávok. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 6-8 hodín. V rámci 24 hodín sa nesmie prekročiť celková dávka 30 mg/kg ibuprofénu.

Deti s hmotnosťou 20-29 kg:
Podáva sa 1 kapsula (200 mg ibuprofénu) ako jednorazová dávka. Maximálna denná dávka je 3 kapsuly (600 mg ibuprofénu).

Deti s hmotnosťou 30-39 kg:
Podáva sa 1 kapsula (200 mg ibuprofénu) ako jednorazová dávka. Maximálna denná dávka je 4 kapsuly (800 mg ibuprofénu).

Liek je určený len na krátkodobé použitie. Pri príznakoch pretrvávajúcich dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je nutné konzultovať s lekárom.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa nesmú rozhrýzť. Odporúča sa, aby pacienti s citlivým žalúdkom užívali liek spolu s jedlom. Ak sa užije krátko po jedle, nástup účinku sa môže oneskoriť. Ak sa tak stane, pacient nesmie užiť viac dávok, je potrebné počkať, pokiaľ neuplynie predpísaný interval pre opakované dávkovanie.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Počas dojčenia sa liek neodporúča užívať, po konzultácii s lekárom sa môže použiť iba na krátkodobé liečenie bolesti alebo horúčky.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
LIek je kontraindikovaný u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg.
U starších pacientov, pacientov s poruchou činnosti obličiek alebo pečene je potrebná zvýšená opatrnosť.
U dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.
Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/denne).
Opatrnosť sa odporúča hneď po veľkom chirurgickom zákroku.
Pre možný výskyt únavy, ospalosti a závratu môže byť v ojedinelých prípadoch znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (najmä pri súčasnej konzumácii alkoholu).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sorbitol.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Nurofen Rapid 200 mg Capsules môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním čo najnižšej dávky po čo najkratšiu dobu, ktorá je potrebná na úľavu od príznakov.
Môže sa u Vás objaviť jeden zo známych vedľajšíc ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24