NUROFEN Expres 200 mg tbl obd (blis.) 1x6 ks

Mohlo by vás zaujímať

NUROFEN Expres 200 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0062/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64678
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nurofen Expres 200 mg tbl obd 6x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje ibuprofén, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových protizápalových liekov. Tlmí bolesti, zmierňuje opuchy pri zápaloch a znižuje zvýšenú teplotu.

Používa pri miernych až stredne silných bolestiach, ako sú bolesť hlavy vrátane migrény, bolesť chrbtice, bolesť pri menštruácii, bolesť zubov, bolesť svalov a kĺbov a bolesť po operácii.

Ďalej je vhodný na zmiernenie príznakov chrípky a ochorenia, ako je bolesť v krku, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov a horúčka.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 12 rokov s hmotnosťou ≥ 40 kg:

Prvá dávka je obvykle 1 - 2 tablety (t.j. 200 – 400 mg ibuprofénu); ďalej sa v prípade potreby podáva 200 - 400 mg ibuprofénu s odstupom najmenej 4 – 6 hodín. Maximálna dávka je 6 tabliet (1 200 mg ibuprofénu) počas 24 hodín.

Trvanie liečby: Ak sa príznaky nezlepšia do 3 dní pri horúčke a do 5 dní pri bolesti alebo sa dokonca zhoršia alebo ak sa objavia niektoré ďalšie príznaky je potrebné vyhľadať lekára.
Ak je u dospievajúcich potrebné podávať tento liečivý prípravok dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky ochorenia zhoršia, je potrebné vyhľadať lekára.
Dospelí nemajú užívať liek dlhšie ako 7 dní bez konzultácie s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa zapiú pohárom vody a prehltnú. Môžu sa užívať nezávisle od príjmu jedla. Ak sa objavia tráviace problémy, odporúča sa užívať liek počas jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak ibuprofen užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra tehotenstva, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Dojčenie nie je potrebné prerušiť, pokiaľ sa liek užíva krátkodobo v odporúčanej dávke na zmiernenie bolesti a horúčky.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné = odznie po ukončení liečby).
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov a dospievajúci s hmotnosťou nižšou ako 40 kg.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene.
Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/denne).
Počas liečby nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje sacharózu a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého, u starších ľudí je pravdepodobnosť ich výskytu omnoho vyššia.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas užívania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:
Menej časté (môžu postihovať ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24