Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

NUROFEN 400 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0054/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27946
Názov produktu podľa ŠÚKL
NUROFEN 400 mg tbl obd 12x400 mg (blis.)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liečiv (NSAID). Tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje zvýšenú teplotu.

Používa sa u detí od 12 rokov a dospelých na:

  • tlmenie miernych až stredne silných bolestí (napr. bolesti hlavy vrátane migrény, zubov, chrbta, pri bolestivej menštruácii, bolesti svalov a kĺbov, bolesti pri operácii a pri nachladení a príznakoch chrípky);
  • zmiernenie zápalu,
  • zníženie teploty pri horúčkovitých stavoch.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 30. 3. 2021.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti nad 12 rokov
1. dávka: 1 tableta (400 mg).
Ďalšie dávky: v prípade potreby sa užíva 1 tableta s časovým odstupom minimálne 4 - 6 hodín.
Maximálna dávka: 3 tablety (1200 mg) v priebehu 24 hodín.
Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Liek je určený na krátkodobé použitie.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní alebo sa zhoršia, pacient má vyhľadať lekára.
Ak je u detí a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, pacient musí vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávislé od jedla. Pacienti s citlivým žalúdkom majú užívať liek počas jedla. Prehĺtajú sa vcelku a zapíjajú malým množstvom tekutiny a nesmú sa hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak ibuprofén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas 1. a 2. trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Všeobecne nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania pri podávaní odporúčaných dávok pre liečbu bolesti a horúčky. Bezpečnosť pri opakovanom užívaní nebola stanovená.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby). 
Použitie sa netýka detí vo veku do 12 rokov.
Starší pacienti majú byť starostlivo sledovaní najmä z dôvodu možných nežiaducich účinkov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním srdca, obličiek a/alebo pečene.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s astmou alebo alergickým ochorením.
Počas liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje a fajčiť.
Liek obsahuje sacharózu.
Liek obsahuje 25,1 mg (1,09 mmol) sodíka v jednej tablete. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas užívania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovn ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36