NORVASC 10 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 2,64 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
09/22 2,64 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
08/22 2,64 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
07/22 2,64 € 0,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NORVASC 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0437/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62568
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norvasc 10 mg tablety tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.

Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí:
Úvodná dávka je zvyčajne 5mg 1x denne, ktorú je možno zvýšiť až na 10mg 1x denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov:
Odporúčaná dávka je 2,5mg 1x denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5mg 1x denne, ak sa nedosiahne cieľová hodnota tlaku krvi po 4 týždňoch.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch a zapíjaju sa dostatočným množstvom vody. Nezapíjať grapefruitovým džúsom. 
5mg tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké polovice.

Upozornenie

Použitie počas tehotenstva sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
U starších pacientov sa má liek podávať s opatrnosťou.
Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou.

Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypotenziou.
Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu a grapefruitu.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov po užití tohto lieku:
Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní Opuch oč ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48