NORMIX 200 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x154 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 72,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 61,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 11,62 € (0,0 %) 61,22 € (0,0 %)
03/23 11,62 € (0,0 %) 61,22 € (0,0 %)
02/23 11,62 € (0,0 %) 61,22 € (0,0 %)
01/23 11,62 € 61,22 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GIT, GER, KLF, PLM, CCH, INT, INF, CHI, HEP
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NORMIX 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0273/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3687D
Názov produktu podľa ŠÚKL
NORMIX 200 mg tbl flm 154x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rifaximín, antibiotikum, ktoré má široký účinok proti radu baktérií vyvolávajúcich črevné bakteriálne infekcie a hnačky.

Liek sa používa:

  • na liečbu akútnych a chronických črevných bakteriálnych infekcií, hnačiek spôsobených narušením rovnováhy črevnej flóry (letné hnačky, cestovateľské hnačky, enterokolitídy),
  • na liečbu symptomatickej nekomplikovanej divertikulózy hrubého čreva (mnohopočetné výdute na stene hrubého čreva),
  • ako súčasť liečby pred a po operáciách čriev,
  • na komplexnú liečbu nervových a psychických prejavov poruchy mozgu, ktoré sú následkom pečeňového ochorenia (hepatálna encefalopatia),
  • u pacientov s kolitídou (spojenou s ATB terapiou), vyvolanou baktériami rezistentnými na vankomycín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: bežné dávkovanie je priemerne 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Liečba črevných infekcií, cestovateľských hnačiek, divertikulózy a pred- a pooperačnej profylaxie: 800 mg (4 tablety) rozdelených do 2-4 jednotlivých dávok. Interval medzi dávkami je 12 až 6 hodín.

Liečba hepatálnej encefalopatie: 1200 mg (6 tabliet) rozdelených do 3 jednotlivých dávok. Interval medzi dávkami je 8 hodín.

Veľkosť dávky a jej frekvencia sa môže meniť podľa stavu pacienta. Trvanie liečby nemá prekročiť 7-10 dní. V prípade liečebných cyklov divertikulózy a hepatálnej encefalopatie má každému cyklu predchádzať vyplavovacia fáza bez liečby (wash-out) 20 - 30 dní.
Podávanie lieku sa má ukončiť, ak sa symptómy hnačky zhoršia alebo pretrvávajú viac ako 48 hodín a má sa zvážiť alternatívna terapia antibiotikami.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, v celku, s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa tekutinou.

Upozornenie

Liek nie je účinný pri liečbe črevných infekcií spôsobených invazívnymi enterickými patogénmi ako Campylobacter jejuni, Salmonella spp. a Shighella spp., ktoré zvyčajne spôsobujú hnačku, horúčku, krv v stolici a častú stolicu.
Liek sa z preventívnych dôvodov neodporúča užívať počas tehotenstva.
V období dojčenia je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť užívanie/zdržať sa užívania rifaximínu po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný pri zníženej priechodnosti čriev a pri závažnejšom vredovom ochorení.
Liek môže znižovať účinnosť ústami podávaných estrogénových antikoncepčných prostriedkov, preto sa odporúča užívať doplnkové antikoncepčné prostriedky, najmä ak je obsah estrogénu nižší ako 50 µg.
Liek často spôsobuje závrat a môže spôsobiť ospanlivosť, ak sa tieto nežiadúce účinky vyskytnú, je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek môže vyvolať červené sfarbenie moču.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky: závrat, bolesť hlavy, bolesť brucha, zápcha, nutkanie na stolicu, hnačka, plynatosť, nadúvanie, nevoľnosť, vracanie, horúčka.
Menej časté vedľajšie účinky: kandidóza (kvasink ... viac >

Účinné látky

rifaximín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36