Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 5,00 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 5,00 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 5,00 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 5,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, KLF, REU, ORT, INT, GYN
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Norifaz 35 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0657/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64148
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norifaz 35 mg tbl flm 12(3x4)x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nátriumrizedronát. Patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty, čo sú nehormonálne lieky, ktoré sa používajú na liečbu kostných ochorení.

Liek sa používa na:

  • liečbu osteoporózy u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou (znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín),
  • liečbu osteoporózy u mužov zvlášť ohrozených vznikom zlomenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 tableta 1x týždenne.

V prípade vynechania dávky majú pacienti užiť tablety v deň, keď si spomenú. Ďalej má pacient pokračovať v užívaní 1 tablety 1x týždenne v pôvodne určený deň. V jeden deň sa nesmú užiť 2 tablety.

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy zatiaľ nebola stanovená. Preto sa u každého pacienta odporúča pravidelne prehodnocovať potrebu ďalšej liečby s individuálnym prihliadnutím na priaznivé účinky a potenciálne riziká, najmä v prípade, ak liečba trvá viac ako 5 rokov.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať vždy v ten istý deň týždňa, ráno pred raňajkami, aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, užitím iného lieku alebo nápojom (s výnimkou čistej vody). Tablety sa majú prehltnúť celé a nie cmúľať alebo žuvať. Liek sa má užiť vo vzpriamenej polohe a zapiť pohárom čistej vody (>120 ml), aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka. 30 minút po užití tablety si pacient nemôže ľahnúť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a v období dojčenia.
Liek sa neodporúča podávať deťom do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o účinnosti a bezpečnosti.
U pacientov so závažne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je užívanie lieku kontraindikované.
Liek je kontraindikovaný v prípade hypokalciémie.
Pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá ústna hygiena) sa musí zvážiť zubné vyšetrenie s príslušnou preventívnou stomatológiou.
Počas liečby sa pacienti, ak je to možné, musia vyhýbať invazívnym dentálnym zásahom.
Pacienti musia hlásiť akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.
Pacienti majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je príjem týchto látok zo stravy nedostatočný.
Jedlo, nápoje (s výnimkou čistej vody) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník) interferujú s absorpciou bifosfonátov a nemajú sa užívať v tom istom čase ako liek.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Čo najrýchlejšie prerušte liečbu a kontaktujte lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:
· charakteristické príznaky akútneho opuchu tkaniva (opuch)
- opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla
... viac >

Účinné látky

rizedronát sodný

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36