Norethisteron Zentiva tbl 5 mg (blis.) 1x45 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Norethisteron Zentiva
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0999/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2015B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norethisteron Zentiva tbl 45x5 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje syntetický ženský hormón zo skupiny tzv. progestínov (gestagénov), ktorého biologické účinky sú podobné iným progestínom.

Liek sa používa:

  • pri terapii (zastavení) dysfunkčného krvácania z maternice (krvácanie z maternice, ktoré nesúvisí s menštruačným cyklom) a prevencie jeho recidívy,
  • pri predmenštruačnom syndróme (predmenštruačných príznakoch),
  • na načasovanie (posunutie) menštruácie,
  • pri endometrióze (výskyt maternicovej sliznice mimo maternice),
  • pri hormonálnej substitučnej terapii (HRT) vedenej estrogénmi u žien so zachovanou maternicou,
  • pri terapii pokročilého alebo inoperabilného (neoperovateľného) karcinómu prsníka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre mužov.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Terapia dysfunkčného krvácania

Obvykle sa podáva 10 mg (2x 5 mg) počas 10 dní.
Už začaté podávanie sa neprerušuje a pokračuje celých 10 dní, i keď krvácanie prestalo (obvykle do 72 hodín od začiatku liečby). Niekoľko dní po skončení liečby nastáva krvácanie z odlúčenia maternicovej sliznice.

Prevencia recidívy dysfunkčného krvácania

Obvykle sa podáva 10 mg denne od 17. dňa cyklu (pri pôvodnom kratšom cykle už od 14. dňa) počas 10 dní.
Po stabilizácii cyklu sa dávka môže znížiť na 5 mg denne, prípadne na 10 mg denne, v tomto prípade sa podáva iba 5 dní, od 22., resp. 19. dňa cyklu.

Terapia predmenstruačného syndrómu alebo mastopatie

 Obvykle sa podáva 5 mg 1 - 2x denne od 19. do 26. dňa cyklu.

Posunutie menštruácie

Obvykle sa podáva 2x denne 5 mg, začína sa najmenej 3 dni pred očakávaným začiatkom menštruácie a s aplikáciou sa pokračuje celý čas žiadaného odsunu menštruácie, ktorá začne obvykle krátko po prerušení podávania (2. - 4. deň).

Terapia endometriózy

Spočiatku sa obvykle podáva 5 mg denne od 5. dňa cyklu.
Pri prípadnom krvácaní z prenikania sa dávka môže prechodne zvýšiť na dvojnásobok, pri opakovanom krvácaní sa denná dávka trvalo zvýši na 10 mg denne.
Vo väčšine prípadov možno dosiahnuť amenoreu dennou dávkou 10 - 15 mg podávanou 6 až 9 mesiacov. Niekedy sa odporúča začínať hneď s dennou dávkou 10 mg, pri krvácaní z prenikania sa dávkovanie prechodne zvyšuje na 20 mg denne.

Hormonálna substitučná terapia

Podáva sa vždy v kombinácii s estrogénmi. Pri ich kontinuálnom podávaní sa obvyklepodáva 2,5 - 5 mg noretisterónacetátu denne v druhej polovicu cyklu (t.j. od 14. do 28. dňa cyklu), pri cyklickom podávaní estrogénov sa obvykle podáva 2,5 - 5 mg noretisterónacetátu denne v druhej polovici cyklu (t.j. od 14. - 16. do 28. dňa cyklu).
Pri nedostatočnej gestagénnej odpovedi (potvrdenej napr. ultrazvukovým vyšetrením) je možné dávku noretisterónacetátu zvýšiť na 10 mg denne.

Terapia inoperabilného karcinómu prsníka

Obvykle sa podáva 30 – 40 mg denne (rozdelených do 2 - 4 čiastkových dávok).
Pri nedostatočnej klinickej odpovedi do 6 týždňov (bez známok subjektívneho alebo objektívneho zlepšenia) možno dávku zvýšiť na 60 mg denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla. Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia. 
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek je kontraindikovaný u pacientok s karcinómom prsníka. 
Počas dlhodobej liečby noretisterónom sú potrebné kontroly každých 6 mesiacov.
Pre estrogénny účinok svojich metabolitov je noretisterón absolútne nevhodný na progesterónový test.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Norethisteron Zentiva sa väčšinou dobre znáša.
Pri užívaní Norethisteronu Zentiva sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa
výskytu frekvencií:
Časté (môžu postihovať ... viac >

Účinné látky

noretisterónacetát

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36