Nolpaza 20 mg tbl ent (blis. OPA/Al/PVC/Al) 1x14 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Nolpaza 20 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0236/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43342
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nolpaza 20 mg tbl ent 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,24 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pantoprazol, ktoré blokuje pumpu produkujúcu žalúdočnú kyselinu, čím znižuje množstvo kyseliny v žalúdku.

Používa sa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 tableta (20 mg) denne.
Po úplnom ústupe príznakov sa má liečba ukončiť.

Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať liek 7 dní.
Bez konzultácie s lekárom nesmie liečba trvať dlhšie ako 4 týždne.
Ak sa do 2 týždňov pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Gastrorezistentné tablety sa nemajú hrýzť ani drviť, a majú sa prehltnúť vcelku pred jedlom a zapiť vodou.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať ako preventívny liek.
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Ak sa objaví napr. neúmyselná strata telesnej hmotnosti, opakované vracanie, vracanie krvi, anémia alebo krv v stolici, je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
Pacienti nesmú užívať súbežne žiaden iný inhibítor protónovej pumpy (PPI) alebo liek zo skupiny H2 antagonistov.
Liek môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu). 
Liek môže ovplyvniť vyšetrenia na neuroendokrinné nádory. Liečba sa má zastaviť aspoň na 5 dní pred vykonaním meraní CgA (chromogranín A).
Pacientom s rizikom vzniku osteoporózy sa odporúča dostatočný prísun vitamínu D a vápnika (hlavne pri dlhodobej liečbe).
Liek môže spôsobiť menej často závraty a narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Neužívať súbežne s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), môže znižovať účinok lieku. 
Liek môže spôsobiť fotosenzitivitu (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď povedzte svojmu lekárovi alebo sa obráťte na pohotovosť v najbližšej nemocnici, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento li ... viac >

Účinné látky

pantoprazol

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60